Relatie duurzaamheid met beleidsprogramma (volledige teksten)

In het beleidsprogramma 2022-2026 “Samen leven, ruimte geven waarin 15 opgaven zijn opgenomen staan veel acties die te maken hebben met duurzaamheid en die leiden tot een duurzamer Tholen. Hieronder een opsomming uit het beleidsprogramma van de 7 opgaven waarin duurzaamheid een rol speelt en de daarbij behorende actiepunten. Ook de toelichtende teksten uit het beleidsprogramma.