Opgave 6 “Duurzaam wonen”

Samen met onze strategische partners, zoals Stadlander, willen we in de komende jaren minimaal vierhonderd woningen aan de voorraad toevoegen om zo de verschillende doelgroepen uit Tholen goed en duurzaam te kunnen huisvesten. Daarnaast verduurzamen we de bestaande voorraad en bevorderen we zo veel mogelijk dat woningen voor de Thoolse woningzoekenden beschikbaar komen.

Actiepunt 6.7 en 6.8

Verduurzaming woningvoorraad en duurzame, toekomstgerichte en innovatieve nieuwbouw.

Actiepunt 6.7: We bevorderen verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, onder andere door isolatie, zonnepanelen, aardgasvrij wonen.

Actiepunt 6.8: We zorgen er voor dat nieuwbouw toekomstgericht, innovatief en duurzaam is.

Toelichting uit beleidsprogramma 2022-2026 Wonen

De zorg voor voldoende woningen is een onderwerp dat landelijk steeds meer in de belangstelling staat en ook in Tholen bij alle fracties hoog op de agenda staat. Er zijn veel suggesties aangedragen. In de gemeente Tholen is de woningmarkt in de afgelopen jaren veel krapper geworden. Daarom verdient woningbouw in de komende beleidsperiode extra aandacht. Er moeten voldoende nieuwe woningen gebouwd worden.

Daarnaast moet het woningbestand verduurzaamd worden en er zijn behoorlijk wat doelgroepen die maar moeilijk huisvesting kunnen vinden: starters, statushouders, (internationale) werknemers et cetera. Kortom, werk aan de winkel. Daarnaast is het de kunst om kansen te benutten. Tegenwoordig maakt het niet meer uit waar je verblijft: veel mensen werken tijd- en plaatsonafhankelijk. Er zijn steeds meer mensen die de stress van de Randstad willen inwisselen voor de rust en de ruimte van onze gemeente. En laten we wel zijn: vanuit Tholen ben je binnen een uur in hartje Rotterdam. Dat is ongeveer net zo ver als onze provinciehoofdstad Middelburg.