Opgave 13 “Mobiliteit”

Samen met de inwoners, maatschappelijke organisaties en andere overheden willen we de mogelijkheden voor mobiliteit minimaal handhaven, maar liever nog vergroten en vernieuwen door aan te haken bij de regionale mobiliteitsstrategie onder het motto ‘de reiziger centraal’.

Actiepunten 13.2 en 13.3

Bevorderen van milieuvriendelijk vervoer, duurzame mobiliteit door goede infrastructuur en gezamenlijk gebruik.

Actiepunt 13.2: We garanderen de bereikbaarheid van de kernen met de auto en zullen tegelijkertijd milieuvriendelijk vervoer, per fiets, te voet of op andere wijze bevorderen. We streven daarbij naar aantrekkelijke, veilige routes.

Actiepunt 13.3: Met het oog daarop bevorderen we duurzame mobiliteit via de aanleg van nieuwe infrastructuur, zoals laadpalen, door onderzoek naar realisering van een waterstofstation, door het bevorderen van gezamenlijk gebruik van vervoermiddelen et cetera.

Toelichting uit beleidsprogramma 2022-2026 Mobiliteit

Uit het rapport ‘Leven in Zeeland’ blijkt dat de auto een belangrijk bezit is voor de meeste bewoners. Door de uitgestrektheid van het gebied is een auto bijna onmisbaar. Uit het rapport blijkt dat in vergelijking met andere gemeenten Tholenaren relatief vaak buiten de gemeente werken: meestal zit dat tussen de 20 en 30%, in Tholen is dat 47%. Tholen is qua karakter en uitgestrektheid een echte Zeeuwse gemeente, maar kennelijk wel een bijzondere Zeeuwse gemeente. Het ligt tussen twee werelden en is voor de voorzieningen voor een belangrijk deel aangewezen op West-Brabant.

Voor mensen die geen auto hebben, is het busvervoer van groot belang. Scholieren worden in de vroege ochtend en aan het eind van de dag vervoerd naar Bergen op Zoom, Goes of Middelharnis. Maar de rest van de dag zijn de bussen vrijwel leeg. En dat is verontrustend. Even los van het scholierenvervoer: als de bus wegvalt, tast het voor de mensen die geen auto ter beschikking hebben, de bereikbaarheid van de voorzieningen en daarmee de leefbaarheid aan.

Het busvervoer wordt voor een belangrijk deel georganiseerd vanuit de provincies. Het doelgroepenvervoer wordt geregeld door de gemeenten. De provincie Zeeland en de gemeenten hebben een regionale mobiliteitsstrategie opgesteld die er opgericht is om het openbaar vervoer te vernieuwen. De kunst is om te bereiken dat we over een aantal jaren als nieuwe concessies voor het openbaar vervoer moeten worden verleend, voorzieningen in de steden voor onze inwoners bereikbaar houden. Dat kan alleen als we inzetten op innovatie en duurzame mobiliteit.