Veiligheid

De gemeente Tholen wil onveilige situaties voorkomen. Daarom heeft de gemeente belangrijke risico's en risico-objecten binnen haar grenzen geïnventariseerd en gekeken wat er gedaan kan worden om de veiligheid te vergroten. Een voorbeeld daarvan is dat bestemmingsplannen zo aangepast worden dat nieuwe risico-objecten uit de directe woonomgeving worden geweerd. De gemeente let er op dat de wet- en regelgeving toegepast wordt en handhaaft als dat nodig is. Met de bedrijven die een risico-object zijn wordt overlegd en samengewerkt om de veiligheid te verbeteren.

Bekijk infographic over veiligheid (pdf, 2 MB)

De overheid, de provincie Zeeland en de gemeente Tholen vinden het belangrijk dat u als inwoner van de gemeente Tholen weet welke risico's er in uw leefomgeving zijn. De rampen en zware ongevallen uit het verleden zijn hiervoor de aanleiding geweest. Door de provincie Zeeland is daarom een risicokaart samengesteld. Op de kaart staan meerdere soorten risico-objecten en worden in totaal dertien soorten rampen weergegeven. De risicokaart informeert u over deze risico-objecten en risico's die ze kunnen veroorzaken. De rijksoverheid heeft bepaald welke informatie wel of niet op de risicokaart wordt getoond.

Bij de samenstelling van de kaart wordt gebruik gemaakt van gegevens die onder andere door de gemeente Tholen zijn aangeleverd en blijft aanleveren. Op die manier geeft de risicokaart u een actueel beeld van belangrijke risico-objecten en risico's in uw omgeving. Daarnaast is de risicokaart bedoeld om u te laten nadenken over hoe u kunt bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in uw woon-, werk- of leefomgeving.

Bezoek de website www.risicokaart.nl

De gemeente Tholen is aangesloten bij Hartslagnu. Bij een noodsituatie roept de meldkamer burgerhulpverleners die in de buurt zijn op via de Hartslagnu-app, zodat zij het slachtoffer kunnen helpen tijdens de aanrijtijden van de officiële hulpdiensten. Momenteel zijn er meer dan 32.000 geregistreerde hulpverleners verspreid door het hele land. Deze burgerhulpverleners hebben zich geregistreerd via de SOS ALARM APP en hebben aangegeven in welke noodsituaties ze kunnen helpen Zo kunnen mensenlevens gered worden!

Kijk voor meer informatie op de website van Hartslagnu. Hier vind je alle informatie over de  App, over registreren als hulpverlener, FAQ, wat een bedrijf kan betekenen en nog veel meer.

Brand, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, een overstroming of uitval van elektriciteit: het kan zomaar gebeuren! Bent u hier op voorbereid? Weet u wat u zelf kunt doen als er iets mis gaat en hoe u snel geïnformeerd bent? Zeeland Veilig bevat informatie die van pas kan komen om uzelf en anderen te redden als dat nodig is. Bekijk alle informatie op de website van Zeeland veilig.

Whats App Buurtpreventie is een Whats App-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk of buurt, dorp of stad door bewoners. Via een Whats App-groep kunnen inwoners elkaar eenvoudig waarschuwen. Het doel van Whats App Buurtpreventie is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Door Whats App Buurtpreventie kunnen inwoners zelf hun eigen buurt in de gaten houden.

Op www.wabp.nl kunnen Whats App-groepen geregistreerd worden. Door te registreren komt de groep op de kaart te staan en kunnen mensen kijken of er al een groep in de buurt is waarbij ze kunnen aansluiten, of dat er een nieuwe groep opgericht kan worden. Ook zijn er op de website richtlijnen te vinden die handig zijn als de Whats App-groep eenmaal is opgericht.