www.tholen.nl  is de officiële website van de gemeente Tholen. De gemeente doet er alles aan deze website actueel te houden en ervoor te zorgen dat de informatie gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet juist is, stuur dan alstublieft een melding naar gemeente@tholen.nl
 

Toegankelijkheid

De gemeente Tholen wil een website die voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken wij volgens de Webrichtlijnen
 

Veilig informatie uitwisselen

In de steeds sneller veranderende samenleving speelt digitalisering een grote rol. Doordat steeds meer mensen vaker het internet gebruiken om zaken te regelen wordt de noodzaak groter om de veiligheid daarvan te verbeteren. De gemeente Tholen vindt het belangrijk dat u veilig en vertrouwd deze website kunt bezoeken. U kunt de veiligheid van deze website controleren op onder andere: www.internet.nlSSLlabs en Securityheaders.

 

Deze website:

  • Is bereikbaar via een modern internetadres (iPv6);
  • Is beveiligd om aanvallen op het domein te voorkomen (DNSSEC);
  • Versleutelt de uitwisseling van informatie met u (HTTPS);
  • Is voorzien van een Overheidscertificaat (PKI).

 

Open source website

Tholen heeft een website op basis van het moderne Open Source systeem NEOS en werkt aan veiligheid en toegankelijkheid van deze website met bevlogen mensen bij SimplyAdmire. Samen zoeken wij continue naar verbeteringen om toepassingen naar een hoger niveau te tillen. 

 

Waarom Open Source?

Door het gebruik van open source software wil de gemeente Tholen voorkomen dat zij afhankelijk wordt van leveranciers. Een open source product bestaat bij gratie van de gebruikers die er aan bijdragen. Open source software is software met vrije toegang tot de broncode. Aan open source software zijn geen licentiekosten verbonden en de software is vrijelijk te bewerken. Door open standaarden en open source software te gebruiken kan de afhankelijkheid van de overheid van ICT-leveranciers worden verminderd. Ook ontstaan er meer kansen voor ontwerpers van dit type software. Daarnaast wordt de gegevensuitwisseling tussen overheden, bedrijven en burgers eenvoudiger.

 

Cookies

Websites moeten bezoekers toestemming vragen voor plaatsing van cookies. Meer over het gebruik van cookies op www.tholen.nl

 

Copyright

Tenzij anders vermeld is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CCO) van toepassing. Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke beperking van toepassing is.

 

Uitzondering voor beeld

Op foto's, video's, infographics en alle andere vormen van beeld is de CCO-verklaring niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om beeld te hergebruiken of over te dragen tenzij bij het beeld expliciet is aangegeven dat dat wél is toegestaan. Bij hergebruik van beeld is het overnemen van de naam van de maker - indien vermeld - verplicht. Daarnaast geldt dat bij het citeren van de inhoud niet de indruk gewekt mag worden dat gemeente Tholen zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

 

Auteursrechten

De redactie van deze website heeft in alle zorgvuldigheid rekening gehouden met de auteursrechten op de gepubliceerde beelden. Is dat naar uw mening bij een beeld niet of niet correct gebeurd? Neem dan contact op via de contactpagina openingstijden op deze website.