Nieuwbouw en herinrichtingsprojecten

De aanleiding voor het opstarten van deze projecten kan heel verschillend zijn. Soms is de riolering aan vervanging toe of ligt het straatwerk er niet goed meer bij. Klimaatadaptatie is ook vaak aanleiding voor herinrichting van een straat. Bijvoorbeeld als uit de praktijk of onderzoek blijkt dat extreme neerslag tot overlast leidt in huizen. Naast wegen, riolering en klimaatadaptatie kijken we bij de herinrichting natuurlijk ook goed naar de verkeersveiligheid, het openbaar groen, openbare verlichting en afvalinzameling.

Bij grote herinrichtingsprojecten kiezen we veelal voor intensieve participatie en nodigen we inwoners uit om hun wensen kenbaar te maken. Op deze manier werken we toe naar integrale herinrichtingsprojecten, die op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Als projecten wat kleiner zijn of meer sectoraal van aard, dan informeren we alleen aanwonenden.