Project herinrichting gedeelte Deestraat Poortvliet

De gemeente Tholen wil een deel van de Deestraat in Poortvliet opnieuw inrichten. Deze herinrichting gaat waarschijnlijk eind 2024 plaatsvinden. Voor de herinrichting is een ontwerp gemaakt.

Over het ontwerp

In het ontwerp zijn er twee verkeersdrempels verwerkt om het verkeer af te remmen. Er komen parkeerplaatsen aan de zuidkant van de Deestraat, zodat de sloten altijd onderhouden kunnen worden. Dat is belangrijk, want het achterliggende gebied is gevoelig voor wateroverlast. Door de ligging van de parkeerstroken komen er voor de afvalinzameling nieuwe verzamellocaties. Ook wordt de weg in de Deestraat opnieuw gestraat en komen er bomen.  

Bekijk het ontwerp (pdf, 1 MB)