Veel gestelde vragen Diftar

Heeft u een vraag over Diftar? Hier leest u het antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij?

Wanneer u informatie mist, neem dan contact met ons op via telefoon 14 0166 of mail info@tholen.nl (onder vermelding van afvalcoach). Informatie over afvalscheiding kunt u vinden op www.zrd.nl of in de ZRD-app.

Algemene vragen

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. In gemeente Tholen voeren we vanaf 1 januari 2024 een Diftar betalingssysteem in voor de afvalstoffenheffing. Dit houdt in dat u naast een basisbedrag, per keer betaalt wanneer u uw restafvalcontainer aan de straat zet. U betaalt niet per kilo (dus niet op basis van gewicht), maar per keer dat u restafval aanbiedt. Hoe minder vaak u het restafval meegeeft, hoe minder u dus ook betaalt. Inwoners met een verzamelcontainer gaan pas in 2025 per keer betalen dat men een restafvalzak wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer.

De kosten voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt de gemeente uit de afvalstoffenheffing. Dit betaalt u via Sabewa Zeeland. Het bedrag dat u aan afvalstoffenheffing moet betalen hangt af van of u een 1 of meerpersoonhuishouden op het adres staat ingeschreven en of u een rolcontainer voor restafval of gebruikt maakt van een verzamelcontainer. Lees meer op de pagina Tarieven.

Het nieuwe beleid geldt vanaf 1 januari 2024.

De gemeente heeft een nieuw afvalbeleid om het restafval te verminderen. We willen de hoeveelheid restafval flink verminderen. Restafval kan niet verder verwerkt worden zoals het gescheiden afval en wordt verbrand. De kosten voor het verbranden van restafval blijven stijgen. Met de invoering van Diftar stimuleren we inwoners om het restafval zo goed mogelijk te scheiden. Zo zorgen we met elkaar voor minder restafval en een minder hoge stijging van de kosten. Het Diftarsysteem heeft zich al in andere (Zeeuwse) gemeenten bewezen. 

 • Ik heb een rolcontainer voor restafval

U heeft 1 of 2 rolcontainers voor restafval. Deze containers zijn door een chip (sticker met QR-code) uniek en aan uw adres gekoppeld. De inzamelwagen leest deze chip uit. Iedere keer dat u uw container aanbiedt, wordt dat uitgelezen en doorgegeven aan de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Uitvoeringsorganisatie Sabewa Zeeland verwerkt dit per huishouden tot de jaarlijkse belastingheffing. De registratie van het aantal keer legen is dus vanaf 1 januari 2024 het variabele deel van uw afvalstoffenheffing.

 • Ik heb een verzamelcontainer voor restafval

U heeft toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer bij u in de buurt. Deze kunt u openen met de afvalpas. Vanaf 1 januari 2024 kunt u maximaal 5 keer per maand gebruik maken van deze restafvalcontainer. Vanaf 2025 wordt het gebruik geregistreerd en gaat u ook per aanbieding van het restafval betalen.

Lees meer informatie op de pagina Tarieven.

De hoogte van de tarieven voor het verzamelen en verwerken voor 2024 is afhankelijk van de woonsituatie en of men een rolcontainer of verzamelcontainer in de buurt heeft voor restafval.

Inwoners met een rolcontainer restafval

  Basistarief Bedrag voor restafval
Eenpersoonshuishouden € 207 € 5 per keer per container
Meerpersoonshuishouden € 251 € 5 per keer per container
Extra container GFT € 39 € 0
Geen permanente bewoning of geen personen ingeschreven in BRP € 207 € 5 per keer per container

Rolcontainers: In 2024 betaalt u alleen het basistarief. Elke aanbieding of keer legen wordt geregistreerd. Dit wordt aan het eind van het jaar 2024 bij elkaar opgeteld en in uw afvalstoffenheffing van 2025 verrekend.

In 2025 betaalt u het basistarief van 2025 én het aantal keer legen of aanbieden in 2024.

Inwoners met een verzamelcontainer restafval in de buurt

  Basistarief Bedrag voor restafval verzamelcontainer
Eenpersoonshuishouden € 207 € 25
Meerpersoonshuishouden € 251 € 45
Geen permanente bewoning of geen personen ingeschreven in BRP € 207 € 25

Verzamelcontainers: In 2024 betaalt u alleen het basistarief. In 2025 betaalt u het basistarief van 2025 én het vaste bedrag voor restafval van 2024.

 • U woont met drie personen in een huis met een rolcontainer voor restafval. En zet je deze container in 2024 zes keer aan de straat? Dan betaalt u het basistarief voor een meerpersoonshuishouden van € 251 + € 30 (6 keer €5) is € 281,- totaal. In 2024 betaalt u €251 en de € 30 betaalt u pas in 2025.
 • Uw huishouden bestaat uit vier personen met een rolcontainer voor restafval. En u zet deze container in 2024 negen keer aan de straat? Dan betaalt u het basistarief voor een meerpersoonshuishouden van € 251 + € 45 (9 keer €5) is € 296,- totaal.  In 2024 betaalt u €251 en de € 45 betaalt u pas in 2025.
 • Uw huishouden bestaat uit acht personen met twee rolcontainers voor restafval. Jullie zetten beide containers in 2024 tien keer aan de straat. Dan betaalt u het basistarief voor een meerpersoonshuishouden van € 251 + € 100 (2 containers is 2 keer €5 = €10 x 10) is € 351,- totaal. In 2024 betaalt € 251 en de € 100 betaalt u pas in 2025.
 • U woont alleen en brengt uw restafval naar een verzamelcontainer. Dan betaalt u het basistarief voor een eenpersoonshuishouden van € 207. Dit bedrag betaalt in 2024. Het vaste bedrag van € 25 betaalt u pas in 2025.
 • Uw huishouden bestaat uit drie personen en jullie brengen het restafval naar een verzamelcontainer? Dan betaalt u het basistarief van € 251 in 2024. En het vaste bedrag van € 45 betaalt u pas in 2025.

De ervaringen in veel andere gemeenten met Diftar leren dat dit niet het geval is of van tijdelijke aard. Wel geven inwoners de meldingen van extra dumpingen of zwerfafval vaker en sneller door en wij reageren hierop door het afval op te ruimen. Het dumpen van afval is wettelijk niet toegestaan. De medewerkers van de buitendienst proberen samen met u de omgeving zo schoon mogelijk te houden. De gemeente heeft hierbij ‘de ogen en oren’ van de inwoners nodig. Ziet u iets wat niet hoort? Meld dit dan via de Buiten Beter App.

Ja. Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld GFT, plastic verpakkingen, blik, textiel, glas en papier, frituurolie en -vet. Dit is zonde want hier kunnen nieuwe producten van worden gemaakt. Als u deze grondstoffen uit het restafval haalt, hoeft u minder vaak de grijze restafvalcontainer aan de straat te zetten of de ondergrondse restafvalcontainer te gebruiken. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

De hoeveelheid restafval die u aanbiedt is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt zal meer gaan betalen. Maar ook hier geldt dat afval scheiden loont en dan maakt de grootte van het huishouden niet veel meer uit. Het gaat erom dat u het afval goed kunt scheiden.

In 2024 betaalt u alleen het basistarief als u een rolcontainer voor restafval heeft (zie: tarieven). Elke keer dat restafvalcontainer wordt geleegd, wordt dat geregistreerd. Dit wordt aan het eind van het jaar 2024 bij elkaar opgeteld en in de afvalstoffenheffing van 2025 verrekend.

In 2025 betaalt u het basistarief van 2025 én het aantal keer legen of aanbieden in 2024.

Inwoners met een verzamelcontainer betalen in 2024 een basistarief. En in 2025 pas

Ja. Vanaf 2024 wijzigen de dagen waarop je de container of zakken buiten moet zetten. Kijk hiervoor op www.zrd.nl/wanneer of bekijk het in de ZRD-app. Restafval en oud papier worden steeds iedere vier weken opgehaald. GFT en PMD nog steeds iedere twee weken.

De Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) zamelt in en voert het gescheiden afval ook gescheiden af naar de verwerkers. Het komt dus niet op één hoop terecht. Gescheiden afval dient als grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt van oud glas nieuw glas gemaakt en wordt van oud papier weer nieuw papier gemaakt.

Wist u trouwens dat van oud plastic onder andere kleding, (tuin)meubelen, hekwerk en vloerbedekking wordt gemaakt?

 

De afvalkalender is te vinden via www.zrd.nl/wanneer of via de ZRD-app. Hierin staan alle ophaaldagen voor afval en wegbrenglocaties voor de overige grondstoffen bij u in de buurt.

Vragen over verzamelcontainer restafval

Vanaf 1 januari 2024 mag u maximaal 5 keer per maand uw restafval aanbieden in een verzamelcontainer bij u in de buurt. Hiervoor betaalt u in 2024 een alleen het basistarief. In 2025 betaalt u het vaste bedrag van 2024. U betaalt pas vanaf 2025 per keer aanbieden van restafval in uw verzamelcontainer.

Neem contact op met de afvalcoach van de gemeente. Bel hiervoor naar 14 0166 of mail naar info@tholen.nl met vermelding van afvalcoach. Samen kijken we naar hoe we dit kunnen oplossen. Als u luierafval heeft kunt u een luierpas aanvragen via de ZRD: www.zrd.nl of bel naar de klantenservice van de ZRD: 0115-478100.

Als er verkeerd afval in de container of zak zit, zal de Zeeuwse Reinigingsdienst deze niet meenemen. Er wordt een sticker opgeplakt om duidelijk te maken dat er iets niet goed is aan de afvalzak of in de container.

Mocht het verkeerde afval toch meegenomen worden door de ZRD, dan kan dit later resulteren in een afkeur van het aangeboden afval. Dit houdt in dat het afval niet gerecycled kan worden en het verbrand wordt. Dit levert een boete voor de gemeente op die kan leiden tot het verhogen van de afvalstoffenheffing.

Vragen over rolcontainer restafval

U betaalt niets extra’s als er afval van iemand anders in uw container zit bij het aan de straat zetten van restafval. Ervaart u overlast van uw buren door afval dumpen? Ga in gesprek met hen. Door goede afspraken kan samenwerking met uw buren wellicht voordeel opleveren als de containers minder vaak worden aangeboden.

Er zijn twee redenen waarvoor men in gemeente Tholen een tweede restafval container kan aanvragen.

 • Er is door een chronische ziekte of medische beperking veel afval dat bij het restafval hoort. Neem dan contact op met de gemeente om een extra container aan te vragen. Als dit in uw huishouden is, betaalt u een maximaal bedrag. Dit kunt u in het najaar organiseren bij Sabewa Zeeland.
 • Grote gezinnen van 7 personen of meer per huishouden kunnen een tweede container voor restafval aanvragen. Zij betalen dan maximaal 13 keer € 10,- = € 130,- als ze bij iedere lediging twee containers aan straat zetten. Lukt het om een keer maar één container aan de straat te zetten dan betalen ze maar € 5 voor die keer. Een half volle container kan dan een inzamelronde langer mee.

Heeft u een extra container omdat u een groot huishouden heeft, dan betaalt u per container per keer legen. Zet u twee containers aan de straat, dan betaalt u twee keer 5 euro. Zet u maar één van de twee containers aan de straat betaalt u maar een keer 5 euro. U betaalt geen extra kosten voor het hebben van een tweede rolcontainer in het basisbedrag.

Deze keuze is mede gemaakt om de benodigde technische aanpassingen. Als de systemen moeten worden ingericht op 'betalen per kilo' is daarvoor een flinke investering in apparatuur noodzakelijk. Die investering betaalt u als inwoner. Om die reden is gekozen voor betalen per aanbieding of keer legen. Daarnaast voorkomt het dat inwoners ongewenst afval bij elkaar in de container gooien op een inzameldag. Nu bestaat zelfs de mogelijkheid dat door goede afspraken en samenwerking met uw buren het wellicht voordeel kan opleveren als de containers minder vaak worden aangeboden.

Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert het legen van uw restafvalcontainer. Om dit te kunnen doen zit er een chip op de container die is gekoppeld aan uw adres. Via de afvalstoffenheffing betaalt u dan het aantal keer legen op jaarbasis. Registratie gaat dus per keer en niet op basis van gewicht.

Nee, dat is geen korting, maar bij minder gebruik van de restafvalcontainer, gaat u wel minder betalen. Alle huishoudens betalen een basisbedrag. Het losse bedrag per keer legen heeft u zelf in de hand. Hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe minder u betaalt.

De kosten die u voor afvalinzameling betaalt, bestaan uit twee delen:

 • U betaalt een basisbedrag per jaar.
 • U betaalt een bedrag voor het totaal aantal keer per jaar dat we uw restafvalcontainer legen.

Om dit goed bij te houden, heeft de container een chip. Deze chip registreert elke keer dat wij uw container legen. Let op! Heeft een container geen chip? Dan wordt de container niet geleegd. U kunt hiervoor contact opnemen met de ZRD door te bellen naar 0115-478100.

Nee, dat kan niet. De chip ziet of weegt niet hoeveel afval in een container zit. Met de chip houden we alleen bij hoe vaak u de container door de ZRD laat legen.

In uw restafvalcontainer mag u (vuilnis)zakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw container past als u geen vuilniszakken gebruikt. Dat kan een aantal keer per jaar minder aanbieden van de container betekenen, waardoor uw afvalstoffenheffing lager blijft.

U mag geen (fijn) huishoudelijk restafval bij de milieustraat brengen. Restafval moet in uw restafvalcontainer of in de ondergrondse restafvalcontainer. Dit doen we, omdat het scheiden van afval belangrijk is. Grof huishoudelijk afval en gescheiden afval kunt u wel bij de milieustraat brengen. Bekijk de ZRD app of de website www.zrd.nl welk afval u waar weg kan brengen.

Nee, dit kan niet. De containers van 240 liter passen op de vrachtwagen van de Zeeuwse Reinigingsdienst.

Vragen over kwijtschelding en de medische regeling

Ja. Als u denkt recht te hebben op kwijtschelding dan kunt u een aanvraag doen bij uitvoeringsorganisatie Sabewa Zeeland. Zij verzorgen de kwijtscheldingen voor gemeente Tholen. Voor het basisbedrag kan volledig kwijtschelding worden verleend. Voor het variabele deel kan een eenpersoonshuishouden voor maximaal 5 ledigingen kwijtschelding ontvangen en een meerpersoonshuishouden voor maximaal 9 ledigingen.

Ja. Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel extra afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden. Zij kunnen in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing en onder voorwaarden gebruikmaken van de medische regeling van de gemeente Tholen. Deze vraagt u aan bij Sabewa Zeeland.

Lees meer info op de pagina medische regeling.

De medische regeling is niet bedoeld voor huishoudens met kleine kinderen in de luiers of gebruikers van incontinentiemateriaal. Deze huishoudens kunnen een luierpas aanvragen bij de ZRD via telefoonnummer 0115-478100. In de gemeente Tholen staan er in iedere kern luiercontainers. Meer info op de pagina Medische regeling en pagina Luiers.