Medische regeling

Heeft u een chronische ziekte of medische beperking? Dan kunt u in bepaalde gevallen gebruik maken van de medische regeling van de gemeente Tholen. U betaalt dan minder voor uw afval. Vanaf 1 oktober 2024 tot en met 31 december 2024 kunt een aanvraag doen voor de medische regeling 2024 viaSabewa Zeeland.

Inwoners die door een chronische ziekte of medische beperking veel extra afval hebben, bieden dat afval aan bij het restafval. Voor hen is het vaak onmogelijk om hun restafval minder vaak aan te bieden. Zij kunnen in aanmerking komen voor een korting op de afvalstoffenheffing en onder voorwaarden gebruikmaken van de medische regeling van de gemeente Tholen. Deze vraagt u aan bij Sabewa Zeeland.

Voorwaarden

Bij de medische regeling hoort een aantal voorwaarden. Zo moet u bij het aanvraagformulier een bewijs meesturen. Met dit bewijs laat u zien dat u extra restafval heeft om medische redenen. Als bewijs kunt u een recente rekening van de apotheek gebruiken of een pakbon van het gebruikte product met daarop de naam van de persoon om wie het gaat.

Incontinentiemateriaal en luiers in een luiercontainer

Let op: medisch afval is bijvoorbeeld verbandmateriaal of stoma-voorzieningen. Voor luiers en incontinentiemateriaal staan in onze gemeente op verschillende locaties speciale inzamelcontainers waar u een pas voor kunt aanvragen. Meer info op pagina luiers.

Korting met de medische regeling

Met de medische regeling betaalt u het gemiddeld aantal keer legen (restafvalcontainer) of aanbiedingen (ondergrondse container) dat is vastgesteld door de gemeente. Alles dat u meer aanbiedt wordt kwijtgescholden.

  • Voor een eenpersoonshuishouden is het aantal keren legen van de container vastgesteld op maximaal 5 keer
  • Voor een meerpersoonshuishouden het aantal keren legen van de container vastgesteld op maximaal 9 keer.

Wanneer aanvragen

De korting van de afvalstoffenheffing kan jaarlijks in de periode 1 oktober tot en met 31 december van het jaar worden aangevraagd. De korting gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari van het jaar waarin de vermindering is aangevraagd. Korting kan worden verleend op grond van artikel 10, lid 2 van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Tholen.

Aanvragen in 2024

Op website van Sabewa staat vanaf eind september 2024 een aanvraagformulier waarmee u de korting voor de medische regeling kunt aanvragen voor 2024. Het ingevulde aanvraagformulier en bewijsstukken stuurt u via de e-mail naar heffen@sabewazeeland.nl of via de post naar Sabewa Zeeland, Postbus 1155, 4530 GD Terneuzen, onder vermelding van Korting afvalstoffenheffing gemeente Tholen.

Bekijk de tarieven gemeente Tholen 2024 op de website van Sabewa Zeeland

Tweede container voor restafval

Heeft u een extra restafvalcontainer voor medisch afval? Dit kost u niets extra. Een extra restafvalcontainer om medische redenen kunt u aanvragen bij de gemeente. Bel hiervoor naar 14 0166 of te mailen naar info@tholen.nl met als onderwerp afvalcoach.