Dorpsagenda’s

De gemeente Tholen is benieuwd naar de mening van alle inwoners van onze gemeente over de toekomst van hun dorp. Wat zijn de wensen, ideeën en zorgen? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor het dorp? Hoe kunnen we samen werken aan een leefbare, duurzame en veilige omgeving?

De gemeenteraad van Tholen heeft bepaald dat voor iedere kern binnen de gemeente Tholen een ‘dorpsagenda’ gemaakt wordt; een stuk waaruit de (toekomst)visie van de inwoners op hun dorp blijkt, waardoor we als gemeente beter met onze plannen kunnen aansluiten bij de bestaande wensen.

Tijdens de hiervoor te organiseren dorpsgesprekken gaat de gemeente graag met u als inwoners in gesprek over diverse onderwerpen: welzijn, mobiliteit, openbare ruimte, woningen en voorzieningen en daaraan verwante zaken.