Scherpenisse

We zijn benieuwd naar uw mening over de toekomst van Scherpenisse. 

 

Scherpenisse, laat je horen!

Onderwerpen waarover we met u in gesprek zijn geweest

Tijdens het dorpsgesprek op 30 oktober zijn wensen, ideeën en zorgen van de aanwezige bewoners besproken. Wat gaan we daar nu en in de toekomst mee doen? Dat kunt u bekijken in onderstaande overzichten.

Hieronder kunt u voor de verschillende onderwerpen kaarten bekijken én downloaden.

Bij mobiliteit kunt u denken aan het verplaatsen van mensen en goederen in een gebied. U zou kunnen zeggen verkeer, maar het gaat om veel meer dan dat. In Scherpenisse is gekeken waar er problemen zijn op dit gebied. Er is gelet op:

  • Hoeveelheid verkeer; 
  • Is een weg makkelijk en veilig over te steken en is dit zichtbaar; 
  • Parkeren; 
  • Snelheid.        

Dit ziet u terug op de kaart. De legenda geeft met kleuren aan om welke problemen het precies gaat. Het thema parkeren komt in verschillende straten aan bod. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan te weinig parkeerplaatsen, maar ook aan hinderlijk geparkeerde voertuigen.

In de Lentestraat vormt de hoeveelheid van het verkeer een probleem. De straat is te smal voor dubbele rijrichting en geparkeerde voertuigen belemmeren de draai bovenaan.

In de Langeweg zijn er problemen met de snelheid en moet er meer aandacht komen over de 30km per uur-zone.

Openbare ruimte wil zoveel zeggen als: de ruimte buitenshuis, die voor iedereen toegankelijk is. Daar valt heel veel onder. Een paar punten waar de gemeente nu aan werkt staan op deze kaart.

Bijvoorbeeld: De huidige 3 bovengrondse luiercontainers gaan verdwijnen. Meer informatie hierover staat op www.tholen.nl/luiers. Hiervoor in de plaats komt een ondergrondse luiercontainer. Deze is op de kaart terug te vinden.

Op deze kaart is ook de groenstructuur van Scherpenisse aangegeven, oftewel: bos, planten en natuur. Ook zijn plaatsen te zien waar het mogelijk is om hier nog verbeteringen in aan te brengen. 

Tenslotte staat aangegeven waar de gemeente een project aan het voorbereiden is waarbij de openbare ruimte tegelijkertijd qua indeling, bestrating, waterafvoer en groen onder handen wordt genomen. 

Hoe denkt u over dit onderwerp? We horen het graag van u tijdens het dorpsgesprek.

Op deze kaart zijn de gebieden te zien waarvoor woningbouw gepland is, net als de gebieden waar nog gezocht wordt naar locaties voor woningbouw.

Onderwerpen waar de gemeente ook aan werkt op het gebied van woningen en voorzieningen, maar die niet zo gemakkelijk in te tekenen zijn op een kaart, zijn:

Duurzaamheid 

Buurtkracht 

We willen in Scherpenisse starten met het oprichten van buurtteams gericht op energiebesparing. Voor het opstellen en begeleiden van deze buurtteams hebben wij een samenwerking opgezet met Buurkracht. Op dit moment start Buurkracht een buurtteam op in Scherpenisse. 

Isolatieteam Zeeland 

Isolatieteam Zeeland voert eenvoudige isolatiewerkzaamheden uit. Denk aan plaatsen tochtstrip, radiatorfolie, brievenbusborstel of het isoleren van leidingen. Huiseigenaren betalen zelf niets voor dit bezoek van Isolatieteam Zeeland. We willen de koopwoningen met F en G label in Scherpenisse vragen om gebruik te maken van het Isolatieteam Zeeland, zoals dat eerder dit jaar ook in Sint-Maartensdijk is gebeurd. 

Energiearmoede 

Voor de hele gemeente wordt gewerkt aan een aanpak waarbij we vrijwillige energiecoaches willen werven en inzetten. Deze coaches kunnen advies geven over energiezuinig gedrag en kleine maatregelen uitvoeren in woningen. Bewoners kunnen als zij dat willen een coach inschakelen.

Nationaal Isolatie Programma 

Vanuit het Rijk is er geld aan gemeenten beschikbaar gesteld voor Isolatie van slecht geïsoleerde koopwoningen (energielabel EFG). Met geld uit 2022 kunnen nog dit jaar woningeigenaren van een woning met een laag energielabel (EFG) meedoen met een collectieve inkoopactie voor bodem- en vloerisolatie. Voor 2023 komt er ook geld beschikbaar, de exacte invulling van dit programma volgt nog. 

Erfgoed 

Binnenkort komt een voorstel in de raad over het aantal aan te wijzen monumenten in de hele gemeente en wat daar voor eigenaren tegenover mag komen te staan ter ondersteuning. Daarna wordt bekeken welke gebouwen hiervoor worden aangewezen.

Hoe denkt u over dit onderwerp? We horen het graag van u tijdens het dorpsgesprek.

Welzijn is een belangrijk begrip dat te maken heeft met hoe gelukkig iemand in het leven staat. Welzijn gaat over hoe tevreden je bent met verschillende onderdelen van het leven. Welzijn hangt ook af van of iemand genoeg heeft van wat nodig is in het dagelijkse leven.

Bijvoorbeeld:

  • Basisbehoeften (eten, een huis, veiligheid, stabiliteit)
  • Sociale behoeften (geaccepteerd en gerespecteerd worden door familie, vrienden, collega’s)
  • Waardering en erkenning (werk dat je leuk vindt, iets goeds doen voor anderen)

In onze gemeente zijn er veel voorzieningen die het welzijn van onze samenleving verbeteren. Denk aan gemeenschapshuizen, kerken, sportfaciliteiten, voorzieningen voor ouderen en jongeren.

 

Wat gebeurt er op dit moment in Scherpenisse?

De gemeente denkt na over de aanpak en invulling van de skatebaan en het voetbalveld in Scherpenisse. Daarbij maken wij graag gebruik van de ideeën van de inwoners en de jeugd uit Scherpenisse. Met de gegevens die worden opgehaald tijdens het dorpsgesprek, de vragenlijst onder de jeugd en de ingeleverde schoolwerkjes van de basisschoolleerlingen worden nieuwe plannen gemaakt.

De Groen van Prinstererschool heeft het initiatief genomen voor een groene tuin. De gemeente legt dit aan en de school gaat dit onderhouden. De natuurouders in Scherpenisse en schooldirectie zijn hiermee akkoord en ondersteunen dit van harte. Zij willen graag een stukje van het grasveld betrekken bij hun schoolterrein voor vergroening door middel van een bloemenweide, bosjes met bessenstruiken en fruitboompjes, bijenhotel en paadjes van houtsnippers.