Kinderopvang starten of wijzigen

Onder kinderopvang vallen een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO) en gastouderopvang. Als u een kinderopvang wilt starten, is daar toestemming van de gemeente voor nodig. Als er iets verandert bij uw kinderopvang, dan moet u dat ook doorgeven aan de gemeente.