Burenoverlast melden

Als u last heeft van uw buren, probeert u dit eerst zelf met uw buren op te lossen. Lukt dit niet? Dan kunt u hulp inroepen van bijvoorbeeld de gemeente of de politie. 

Folder buurtbemiddeling Tholen (pdf, 165 KB)

Heeft u te maken met overlast van uw buren, in welke vorm dan ook? Ga dan eerst eens met uw buren daarover praten. Er is namelijk een grote kans dat uw buren zich er niet van bewust zijn dat hun gedrag door u als overlast wordt ervaren. Door erover te praten kan er onderling begrip worden opgebracht voor de situatie en in de meeste gevallen is het daarmee ook opgelost.

Als het erop lijkt dat praten niet helpt, dan kunt u een beroep doen op buurtbemiddeling.

Stel u heeft overlast van uw buurman. U wil het conflict wel oplossen, u heeft al geprobeerd het te bespreken maar u komt er samen niet uit. In dat geval kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddelaars werkt met getrainde vrijwilligers die zich neutraal opstellen. Zij luisteren eerst goed naar de verhalen van beide partijen afzonderlijk en begeleiden daarna een gezamenlijk gesprek. Buurtbemiddeling helpt mensen zo weer in gesprek met elkaar te komen en samen verschillende oplossingen te bedenken. Uiteindelijk wordt gezamenlijk voor bepaalde oplossingen gekozen, waarna heldere afspraken worden gemaakt waar beide partijen zich aan moeten houden. Doordat de partijen zelf de oplossingen aandragen, is de kans veel groter dat het probleem daarna echt is opgelost.

Buurtbemiddeling is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Tholen die overlast ervaren van een buurtgenoot, mogelijk is er al ruzie ontstaan of wilt u dit juist voorkomen. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U dient mee te denken over een mogelijke oplossing en hier ook aan mee te werken.

U kunt hulp van de buurtbemiddelaar inroepen bij conflicten met betrekking tot:

 • geluidsoverlast
 • rommel/vuilnis van buren
 • overhangende takken of struiken
 • overlast door kinderen
 • vernielingen
 • vreemde geuren
 • pesterijen
 • stankoverlast
 • erfafscheidingen
 • harde muziek
 • overlast door huisdieren
 • storende leefgewoonten
 • parkeerproblemen

Wilt u de hulp van een buurtbemiddelaar inroepen? Neem dan contact op met de coördinator buurtbemiddeling Tholen via:

telefoonnummer: 06-40758688
e-mail: buurtbemiddeling@wijzijntraversegroep.nl

Kijk voor meer informatie ook eens op www.problemenmetjeburen.nl of www.wijzijntholen.nl 

Vrijwilliger worden

Vrijwillige buurtbemiddelaars helpen bewoners burenproblemen samen op te lossen en versterken daarbij hun eigen communicatie. Is buurtbemiddeling iets voor u? Neem dan contact op met de coördinator voor een vrijblijvende kennismaking.

Buurtbemiddeling is een initiatief van gemeente Tholen, Stadlander en de politie en is ondergebracht bij WijZijn Tholen

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.