Water en milieu

Op deze pagina leest u meer informatie over het watersysteem en wat u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen. Het watersysteem is alles wat te maken heeft met ons riool, de buitenruimte, hemelwater, het grondwater en oppervlaktewater.

Veilig en gezond water speelt een belangrijke rol in het dagelijks leven. Uit de kraan stroomt schoon drinkwater en het afvalwater dat wij produceren, wordt snel en slim afgevoerd en gezuiverd. Om het water in de gemeente Tholen veilig, gezond en duurzaam te houden, werkt de gemeente samen Waterschap Scheldestromen. Het Water- en Rioleringsprogramma 2023-2027 legt uit wat er gedaan wordt om het water- en rioleringssysteem veilig, gezond en duurzaam te houden.

Sinds 1 januari 2008 heeft de gemeente een grondwaterzorgplicht voor het openbaar gebied. Dat betekent dat de gemeente overlast of schade die ontstaat door blijvende te hoge of te lage grondwaterstanden moet proberen te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het aanleggen van (ontwaterings)voorzieningen zoals een grondwaterafvoer. 

Grondwater op uw eigen terrein

De gemeente heeft alleen een zorgplicht voor grondwater in het openbaar gebied. Op uw eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk voor de ontwatering en de schade of overlast door grondwater.

Afvoeren van uw grondwater 

Om uw terrein te ontwateren en grondwateroverlast te voorkomen, kunt u gebruik maken van een overnamepunt van de gemeente. Een overnamepunt is een riolering of gemeentelijke grondwaterafvoer waarop men kan aansluiten om het teveel aan grondwater af te voeren. De gemeente heeft bij vastgestelde overlast een ontvangstplicht voor het overtollige grondwater. De gemeente stelt wel voorwaarden aan het overnamepunt. De kosten voor het aansluiten op dit overnamepunt zijn gelijk aan de kosten voor een rioolaansluiting, tenzij er sprake is van overlast. In dat geval neemt de gemeente deze kosten voor haar rekening. 

Meer over grondwater en het afvoeren hiervan leest u in de onderstaande folders en documenten:

Water dat wegloopt door de gootsteen, toilet en douche komt in het riool terecht. Dit water wordt vervolgens met pompen naar de zuivering van het Waterschap gebracht. In sommige gevallen komt ook regenwater in het riool via de regenpijp. Om ervoor te zorgen dat het riool goed blijft werken, is het belangrijk dat er geen afval in weggegooid wordt dat er niet hoort. Bekijk de flyer 'Samen zorgen we voor een goed werkend riool'  (pdf, 694 KB)om te zien wat niet in het riool hoort. 

Via het Open Data portaal Zeeland kunt u de ligging en kenmerken van de riolering van de gemeente Tholen inzien. In het Water- en Rioleringsprogramma Gemeente Tholen 2023-2027 leest u hoe de gemeente Tholen voor het riool zorgt. 

De gemeente Tholen besteedt veel aandacht aan het riool en het voorkomen van wateroverlast. Ook u kunt uw steentje bijdragen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. In de onderstaande flyer staan tips over wat u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen.

Klacht over riolering of wateroverlast