Onderhoud openbaar groen

Heeft u klachten over onkruid op straat of op de stoep? Of wilt u meer weten over onderhoud aan het openbaar groen? Neem contact op met de gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpatijen.

Het onderhoud bestaat onder andere uit maaien, onkruiden die tussen beplantingen groeien verwijderen, knippen en snoeien. Bomen worden bijvoorbeeld opgekroond, zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

Groenbeleid

Meer informatie over hoe de gemeente wil omgaan met het openbaar groen, hoe het wordt ingericht en hoe het wordt onderhouden leest u op de webpagina 'Groenbeleid'.

Heeft u klachten over het onderhoud van het openbaar groen, neem dan contact op met de gemeente. Of maak een melding via de Buitenbeter-app.