Onderhoud openbaar groen

Heeft u klachten over onkruid op straat of op de stoep? Of wilt u meer weten over onderhoud aan het openbaar groen? Neem contact op met de gemeente.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Onder openbaar groen vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, bermen, parken, maar ook vijvers, sloten en waterpatijen.

Onderhoud

Het onderhoud bestaat onder andere uit maaien, onkruiden die tussen beplantingen groeien verwijderen, knippen en snoeien. Bomen worden bijvoorbeeld opgekroond, zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

Onderhoud van vaste planten

In het openbaar groen van de gemeente Tholen groeien veel vaste planten. Deze planten maken veel bloemen en zijn daarom mooi om naar te kijken en goed voor bijen en vlinders. Om de vaste planten zo mooi en zo lang mogelijk te laten groeien en bloeien, voeren we onderhoud uit. Vanaf medio maart tot half april worden de bladeren en de afgestorven resten van de plant afgemaaid. De afgemaaide plantresten worden fijn gehakt en blijven dan liggen.

Waarom maaien we?

  1. Dat doen we voor meer stevigheid en een dichtere groei. Door in het vroege voorjaar de planten af te maaien, ontwikkelen de planten meer blad. De beplanting gaat daardoor sterker het seizoen in. Ongewenste kruiden krijgen zo ook minder kans. Uiteindelijk bloeien de  planten 2 tot 3 weken later dan gebruikelijk.
  2. We voorkomen groenafval en gebruiken plantenresten als meststof. Wanneer we het afgemaaid blad laten liggen, verteert dit in de loop van de zomer en komen voedingsstoffen vrij waardoor de planten beter groeien en de grond het vocht beter vast kan houden. Daardoor blijven de planten beter groeien in droge perioden.
  3. We verlengen de levensduur. Als vaste planten ouder worden dan sterft de plant van binnenuit steeds verder af. Dat gebeurt niet zo snel wanneer de planten gemaaid worden net nadat ze begonnen zijn met groeien. De levensduur van de plant wordt hiermee verlengd.

Groenbeleid

Meer informatie over hoe de gemeente eil omgaan met het openbaar groen, hoe het wordt ingericht en hoe het wordt onderhouden leest u op de webpagina Groenbeleid.

Heeft u klachten over het onderhoud van het openbaar groen, neem dan contact op met de gemeente. Of maak een melding via de Buitenbeter-app.