Groenbeleid

De gemeente Tholen heeft het groenbeleid vastgelegd in het groenplan 2019-2023. Dit plan is door de gemeenteraad in december 2018 vastgesteld.

Bekijk het groenbeleid (pdf, 19 MB)

Het groenplan geeft het belang van het groen voor de kernen aan. Er is omschreven hoe de gemeente wil omgaan met het groen, hoe het groen wordt ingericht en hoe het groen wordt beheerd. Daarnaast wordt aangegeven hoe de waarden die openbaar groen heeft in de kernen kunnen worden vergroot en wat daarvoor nodig is.

Samengevat richt de gemeente zich erop om:

  • het openbaar groen duurzaam in stand te houden;
  • zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering:
  • de biodiversiteit te vergroten (en daarmee ook belevingswaarde);
  • zo robuust mogelijk groenstructuren te realiseren;
  • de waarden van groen te versterken.
  • samen de woonomgeving mooier te maken, bijvoorbeeld door geveltuinen.