Hondenbeleid

Er zijn in ons land en zeker in de gemeente Tholen veel hondenliefhebbers. Deze honden zorgen naast plezier ook voor een berg uitwerpselen en veroorzaken daarmee veel overlast. De gemeente Tholen heeft een hondenbeleid opgesteld om deze overlast tegen te gaan. Dit beleid is niet alleen gericht op een noodzakelijke medewerking van de hondenbezitter, maar ook op de afdwingbaarheid van die medewerking. Hieronder wordt dit beleid en de daarbij behorende regels beschreven.

Twee regels

Voor mensen met een hond zijn er in de gemeente Tholen twee belangrijke regels:

 1. honden moeten altijd zijn aangelijnd;
 2. overal moet u de hondenpoep opruimen.

Dit geldt voor iedereen met een hond. Of u nu zelf een hond heeft, op een hond past of met uw hond op bezoek bent in de gemeente.

Gezondheidsrisico’s

Hondenpoep is niet alleen vies en onhygiënisch, maar het vormt ook een risico voor de gezondheid. Spelende kinderen zitten regelmatig met hun handen aan hun mond. Wanneer zij in aanraking komen met hondenpoep kunnen zij besmet raken met de hondenspoelworm. Een infectie met deze worm kan leiden tot griepachtige klachten en in ernstige gevallen zelfs tot hersenvlies- of oogontsteking. Hondenuitwerpselen die blijven liggen kunnen ook het (voor de honden dodelijke) canine-parvo-virus verspreiden.

Opruimplicht voor de baas

De natuur laat zich niet dwingen: het kan gebeuren dat een hond op weg naar zijn uitlaatplaats zijn behoefte doet op een plek waar dat niet mag. Daarom is de hondenbezitter verplicht een ruimmiddel bij zich te dragen als hij/zij de deur uitgaat met zijn/haar hond binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom geldt de opruimplicht alleen op voetpaden. Diverse hulpmiddelen zijn te gebruiken om de hondenpoep op te ruimen, bijvoorbeeld poepschepjes en -zakjes, maar ook een stuk krantenpapier of een plastic zakje voldoet. Op verzoek van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente moet de hondenbezitter dit opruimmiddel kunnen tonen.

Overzicht hondenpoepbakken

Op diverse terreinen van de gemeente Tholen bevinden zich hondenpoepbakken. Wanneer de hond zijn behoefte heeft gedaan, kan de hondenbezitter de uitwerpselen in de speciale hondenpoepbakken deponeren. Deze worden door de gemeente regelmatig geleegd, schoongemaakt en onderhouden. Om (stank)overlast te voorkomen wordt dit minimaal één keer per week gedaan.

 • Spuihaven naast straatnaambord
 • Stoofdijk IJsbaan
 • Pilootweg / Prins Bernhardstraat
 • Bos Dr. Bernhardistraat / Schoolstraat

 • Prins Bernhardstraat / Simon Lindhoutstraat
 • Koningin Julianastraat / Kotterstraat
 • Molenvlietsedijk / Hoogaarsstraat
 • Zoekweg / Windsingel
 • Molenvlietsestraat / Bolwerk
 • Minneputtestraat / Verbrandestraat
 • Zuid Oudaan / Hertenkamp
 • Watermolen (3 stuks)
 • Gareelmakersdreef (achter langs sloot); 3 stuks
 • Jonkheer van Vredenburchlaan (achterzijde tegenover huisnummer 57)
 • Luchtenburgseweg.
 • Gemaalweg (bovenop de dijk)
 • Eendrachtsweg / Contr'Escarpe
 • Wandelpad achter woningen/appartementen Meanderlaan
 • Mossellaan bij lichtmast 1683 (= overzijde van de straat van woning 19/21)
 • Voorerf (in groenstrook tussen vijver en Ds. G.H. Kestenstraat).

 • Molenstraat / begraafplaats
 • Prins Mauritsstraat
 • Marehoekstraat
 • Coentjesweg
 • Van Zeijlstraat
 • Dorpsweg/Hiksedijk
 • Ingang dorpsbos Gankelweg

 • Zuidstraat, naast grijze kast 13
 • Paasdijkstraat/Achterstraat
 • Kerkplein tegenover huisnummer 29 in gazon.
 • Deestraat op einde van trottoir ingang speelveld
 • Smidsstraat bij lichtmast 325

 • Langeweg / Watertorenstraat
 • Scarp´Eelaan tegenover Scaldisstraat
 • Beatrixlaan naast lichtmast 364
 • Spuidamstraat tegenover Kleine Loo
 • Bakkersdijk tussen 2 opritten
 • Zeepaardje

 • Dorpsweg / Tjalk
 • Huygenstraat naast lichtmast 402
 • Achterpad Burgemeester Baasstraat en Burgemeester Smithstraat
 • Van den Bosstraat
 • Ooststraat
 • Hoenderweg tegenover huisnummer 95
 • Crooswijck
 • Hoek Javadijk/Annewas (bij lichtmast)

 • Sportlaan / Molendijk
 • Molendijk tegenover huisnummer 29
 • Onder de Linden / Bloemenlaan
 • Westvest / Hammerskjoldstrat
 • Bloemenlaan / Rozenstraat
 • Hogeweg / achterpad Bloemenlaan
 • Bloemenlaan / Groenedijk
 • Bloemenlaan/Gladiolenstraat (achterpad thv pand Bloemenlaan 118)
 • Bloemenlaan/Gladiolenstraat (achterpad thv pand Gladiolenstraat 25)
 • Groenstrook tussen Radda Barnenstraat en Dr. Tazelaarstraat

 • Stationstraat / Oostdijk
 • Oostdijk /Zijpestraat
 • Achterstraat / Schoolstraat
 • Berkenpad / Wadistraat
 • Zuiddijk / Wilhelminastraat

Honden aan de lijn

Het aanlijngebod wil zeggen dat hondenbezitters hun hond(en) binnen de bebouwde kom altijd aan de lijn moeten houden. Dit beperkt het ongemak voor de omgeving en voorkomt gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld honden die plotseling de weg oversteken of achter voetgangers en fietsers aan gaan. Sinds 2007 geldt ook een aanlijngebod in de periode van 1 mei tot 1 oktober op:

 1. Strandjes bij haven Sint Philipsland
 2. Strandje bij haven Sint-Annaland
 3. De Pluimpot in de Sint-Maartensdijk
 4. Strandje bij keersluis in Stavenisse
 5. Strandje bij Bergsediepsluis in Tholen.

Waar mag uw hond niet komen?

Op een aantal (openbare) terreinen mogen geen honden komen. Denk hierbij aan speel- en trapvelden voor kinderen, sportvelden, recreatieterreinen en zandbakken. Ook binnen openbare ruimten als het gemeentehuis, zwembaden, sporthallen, kerken en dergelijke is de aanwezigheid van honden niet gewenst. Het verbod geldt niet voor geleidehonden op begraafplaatsen. Hier is de aanwezigheid van honden toegestaan mits deze aangelijnd zijn. In gebieden waar het verboden is voor honden, wordt dit met borden aangegeven.

Katten en paarden

Veel hondenbezitters vragen zich af waarom er geen vergelijkbare regels zijn voor katten en paarden. Een loslopende kat is een redelijk geaccepteerd verschijnsel. Als u overlast heeft van een of meer katten, dan moet u dat eerst proberen te regelen met de eigenaar van die kat(ten). Ruiters moeten de berm of de rijbaan gebruiken als er geen ruiterpad is. Ruiters mogen dus niet op de stoep, het fietspad of een voetpad komen. Dit betekent dat paardenpoep in de berm of op straat terechtkomt. Over het algemeen zullen voetgangers daar weinig last van hebben.

Handhaving

Sinds 2007 is in de gemeente Tholen een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) aangesteld voor handhaving in het verkeer. Deze BOA ziet ook toe op de naleving van de regels van het hondenbeleid. Mocht dit niet het geval zijn, dan schrijft de ambtenaar een proces-verbaal uit. Als uw hond los loopt op een plek waar dat niet mag, dan riskeert u een boete van € 90,00 (exclusief administratiekosten). Als u de poep van uw hond niet opruimt, dan is de boete € 140,00 (exclusief administratiekosten). De hiervoor vermelde tarieven (prijspeil 2016) worden jaarlijks door het ministerie vastgesteld. Constateert u misstanden en wilt u dat de opsporingsambtenaar bepaalde zaken of plekken eens extra controleert, stuur een email (onder vermelding van "Opmerkingen hondenuitlaatbeleid")  naar info@tholen.nl of bel: 14 0166.

Hondenbelasting

Iedereen die een hond heeft, betaalt hondenbelasting. Hoe meer honden u heeft, hoe meer belasting u betaalt. De hondenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente. Dit is geregeld in de Gemeentewet. Uit de algemene middelen worden diverse voorzieningen betaald. Bijvoorbeeld onderhoud aan plantsoenen en wegen, maar ook de handhaving van het hondenbeleid.