Hondenbeleid

Er zijn in ons land en zeker in de gemeente Tholen veel hondenliefhebbers. Deze honden zorgen naast plezier ook voor een berg uitwerpselen en veroorzaken daarmee veel overlast. De gemeente Tholen heeft een hondenbeleid opgesteld om deze overlast tegen te gaan. Dit beleid is niet alleen gericht op een noodzakelijke medewerking van de hondenbezitter, maar ook op de afdwingbaarheid van die medewerking. Hieronder wordt dit beleid en de daarbij behorende regels beschreven.

Twee regels

Voor mensen met een hond zijn er in de gemeente Tholen twee belangrijke regels:

  1. honden moeten altijd zijn aangelijnd;
  2. overal moet u de hondenpoep opruimen.

Dit geldt voor iedereen met een hond. Of u nu zelf een hond heeft, op een hond past of met uw hond op bezoek bent in de gemeente.

Gezondheidsrisico’s

Hondenpoep is niet alleen vies en onhygiënisch, maar het vormt ook een risico voor de gezondheid. Spelende kinderen zitten regelmatig met hun handen aan hun mond. Wanneer zij in aanraking komen met hondenpoep kunnen zij besmet raken met de hondenspoelworm. Een infectie met deze worm kan leiden tot griepachtige klachten en in ernstige gevallen zelfs tot hersenvlies- of oogontsteking. Hondenuitwerpselen die blijven liggen kunnen ook het (voor de honden dodelijke) canine-parvo-virus verspreiden.

Opruimplicht voor de baas

De natuur laat zich niet dwingen: het kan gebeuren dat een hond op weg naar zijn uitlaatplaats zijn behoefte doet op een plek waar dat niet mag. Daarom is de hondenbezitter verplicht een ruimmiddel bij zich te dragen als hij/zij de deur uitgaat met zijn/haar hond binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom geldt de opruimplicht alleen op voetpaden. Diverse hulpmiddelen zijn te gebruiken om de hondenpoep op te ruimen, bijvoorbeeld poepschepjes en -zakjes, maar ook een stuk krantenpapier of een plastic zakje voldoet. Op verzoek van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente moet de hondenbezitter dit opruimmiddel kunnen tonen.

Afvalbakken

Verspreid door de kernen van de gemeente staan afvalbakken. Er staan hondenpoepbakken en gewone afvalbakken. Wanneer de hond zijn behoefte heeft gedaan, kan de hondenbezitter de uitwerpselen in een afvalbak - hondenpoepbak of gewone afvalbak - deponeren. Deze worden door de gemeente regelmatig geleegd.

Honden aan de lijn

Het aanlijngebod wil zeggen dat hondenbezitters hun hond(en) binnen de bebouwde kom altijd aan de lijn moeten houden. Dit beperkt het ongemak voor de omgeving en voorkomt gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld honden die plotseling de weg oversteken of achter voetgangers en fietsers aan gaan. Sinds 2007 geldt ook een aanlijngebod in de periode van 1 mei tot 1 oktober op:

  1. Strandjes bij haven Sint Philipsland
  2. Strandje bij haven Sint-Annaland
  3. De Pluimpot in de Sint-Maartensdijk
  4. Strandje bij keersluis in Stavenisse
  5. Strandje bij Bergsediepsluis in Tholen.

Waar mag uw hond niet komen?

Op een aantal (openbare) terreinen mogen geen honden komen. Denk hierbij aan speel- en trapvelden voor kinderen, sportvelden, recreatieterreinen en zandbakken. Ook binnen openbare ruimten als het gemeentehuis, zwembaden, sporthallen, kerken en dergelijke is de aanwezigheid van honden niet gewenst. Het verbod geldt niet voor geleidehonden op begraafplaatsen. Hier is de aanwezigheid van honden toegestaan mits deze aangelijnd zijn.

Katten en paarden

Veel hondenbezitters vragen zich af waarom er geen vergelijkbare regels zijn voor katten en paarden. Een loslopende kat is een redelijk geaccepteerd verschijnsel. Als u overlast heeft van een of meer katten, dan moet u dat eerst proberen te regelen met de eigenaar van die kat(ten). Ruiters moeten de berm of de rijbaan gebruiken als er geen ruiterpad is. Ruiters mogen dus niet op de stoep, het fietspad of een voetpad komen. Dit betekent dat paardenpoep in de berm of op straat terechtkomt. Over het algemeen zullen voetgangers daar weinig last van hebben.

Hoe wordt er gecontroleerd en toezicht gehouden?

Op de naleving van bovenstaande regels wordt gecontroleerd. Blijkt dat u de regels overtreedt, dan zal een proces-verbaal worden opgemaakt. Onderstaand een overzicht van de mogelijke overtredingen en de daarbij horende boetes:

  • Hond niet aangelijnd op de openbare weg € 100
  • Hond laten verblijven op een speelweide of zandbak € 150
  • Uitwerpselen niet opruimen € 150

Let op! Alle bovengenoemde boetebedragen zijn exclusief € 9 administratiekosten.

Hondenbelasting

Iedereen die een hond heeft, betaalt hondenbelasting. Hoe meer honden u heeft, hoe meer belasting u betaalt. De hondenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente. Dit is geregeld in de Gemeentewet. Uit de algemene middelen worden diverse voorzieningen betaald. Bijvoorbeeld onderhoud aan plantsoenen en wegen, maar ook de handhaving van het hondenbeleid.