Hoog risico honden

De Rijksoverheid wil het risico op bijtincidenten met agressieve honden terugdringen en zoveel mogelijk voorkomen. Hiervoor wil de overheid gemeentelijke bevoegdheden en landelijke maatregelen inzetten.

In de eerste plaats is de eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag van zijn hond. Hij moet alles doen om een incident te voorkomen. Zo mag een hond niet worden uitgelaten door iemand die het dier niet onder controle heeft. Zoals bijvoorbeeld een kind. Ook moet de eigenaar deskundige hulp inschakelen als de hond agressief gedrag vertoont. Bijvoorbeeld een gedragsdeskundige. De Rijksoverheid neemt de volgende maatregelen:

 • Vanaf 2018 moeten eigenaren met een hoog-risico hond verplicht een gedragscursus voor honden volgen;
 • Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt aan een fok- en importverbod voor hoog-risico honden;
 • Elke gemeente krijgt een meldpunt. Hier kan iedereen gevaarlijk gedrag van honden of hinderlijk gedrag van hondenbezitters melden.

Ook gemeente Tholen heeft maatregelen opgenomen in de APV. Zo kan er een aanlijn of muilkorf gebod opgelegd worden als het college de hond gevaarlijk of hinderlijk acht.

Wanneer is een hond gevaarlijk of hinderlijk?

Gevaarlijk houdt in als de hond een persoon of een ander dier bijt. Als de hond schade veroorzaakt aan roerende of onroerende zaken. Als de hond een persoon of ander dier bijt, waarbij geen sprake is van lichamelijk letsel, wordt dit als hinderlijk gezien.

Gestelde eisen

Verder stelt de gemeente eisen aan de lijn en muilkorf die bij het gebod opgelegd wordt. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden. De lengte van de lijn mag maximaal 1,50 meter zijn.

Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond te voorzien van een muilkorf die gemaakt is van kunststof, leer of beide materialen. De muilkorf moet zodanig ingericht zijn dat de hond niet kan bijten. Er moet een afgesloten ruimte zijn binnen de muilkorf die een geringe opening van de bek toelaat en de korf mag van binnen geen scherpe delen bevatten.

Als laatste eis stelt de gemeente dat de hond voorzien moet zijn van een microchip die af te lezen is met een chipreader.

Hoog risico honden

Rijksoverheid heeft een lijst opgesteld met hoog risico honden. Binnen- en buitenlandse experts hebben deze lijst samengesteld. De lijst kan de komende jaren nog worden uitgebreid. Het gaat om de volgende hondenrassen:

 • Akita
 • American Bulldog
 • American Pitbull TerriĆ«r 
 • American Staffordshire Terrier 
 • Boerboel 
 • Bull Mastiff 
 • Bull Terrier 
 • Cane Corso
 • Dogo Argentino
 • Dogo Canario
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Rottweiler
 • Tosa 
 • Fila Brasileiro
 • Anatolische herder
 • Zuid-Russische Owcharka
 • Kaukasische Owcharka
 • Pitbull achtigen: alle kruisingen met een pitbull: pocket bully, micro bully, pocket pitbull, extreme pocket bully, Regular bully, Regular Pitbull, xl en xxl pitbull, xl en xxl bully, rednose pitbull, rednose bully
 • Bully Kuta
 • Alano
 • Bandog

Let op! Honden met een stamboom erkend door de Raad van Beheer vallen niet onder de categorie hoog-risico hond.