Geveltuin

Met elkaar kunnen we de woonomgeving mooier maken! Op deze pagina leest u een uitwerking van het groenbeleid over geveltuinen.

Naast het openbaar groen zorgen ook groene tuinen voor een prettig woonklimaat. Echter heeft niet iedereen in de gemeente Tholen een voortuin. Sommige woningen grenzen direct aan de (stenen) stoep, waardoor er weinig groen in de straat is. Heeft u geen voortuin en wilt u uw woning én de straat opfleuren? Denk dan eens aan een geveltuin.

Wat is een geveltuin?

Een geveltuin is een strook grond die tegen de voorgevel van uw woning ligt. Deze strook ligt in de openbare ruimte. Een geveltuin is 1,5 stoeptegel (45 cm) breed en maximaal de breedte van de gevel. U als bewoner(s) zorgt zelf voor de inrichting en het onderhoud.

De voordelen van een geveltuin:

 • Het fleurt uw woning én de straat op.
 • Het zorgt voor een groenere en gezondere leefomgeving.
 • Het zorgt ervoor dat regenwater beter wegloopt.
 • De planten en bloemen trekken allerlei kleine dieren en vogels aan.
 • Een geveltuintje houdt minder warmte vast dan tegels of beton.

Hoe werkt het?

We hanteren de volgende spelregels:

 • Een geveltuin mag maximaal 45 cm (anderhalve stoeptegel) diep zijn en u mag niet dieper graven dan 30 cm de grond in, in verband met ondergrondse kabels en leidingen.
 • Zorg voor beplanting die binnen het te planten vak blijft. Overhangend en stekelig groen hindert de voetgangers.
 • Van de verwijderde stoeptegels kan een openstaande rand langs de geveltuin gemaakt worden. Zo verzakt de stoep niet.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin.
 • De grond blijft eigendom van de gemeente.
 • Tussen de rand van de geveltuin en de rand van de stoep moet minimaal 1.20 m vrijgehouden worden om te lopen. Wilt u een een geveltuin aanleggen en wordt daardoor de stoep smaller dan 1.20 m? Meld dan eerst uw initiatief via gemeente@tholen.nl met het onderwerp 'geveltuin'. We zullen dan bekijken of er mogelijkheden zijn.

Let op!  Als u gaat verhuizen, moet u zelf uw geveltuin weer verwijderen en de straat herstellen, tenzij de volgende bewoner de geveltuin van u overneemt.

Welke beplanting?

Bij de keuze van uw planten, houdt u rekening met het volgende:

 • De plaats van uw geveltuin, zon of schaduw.
 • Plant u klimplanten? Bind deze dan op tegen de muur of aan een hekwerkje.
 • Plant in verband met de beperkte ruimte geen bomen of grote heesters.
 • Plant ook geen planten met doornen. Voorbijgangers kunnen zich eraan bezeren.