Bodemonderzoek

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of gaat u een stuk grond of een bedrijf kopen of verkopen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren door een adviesbureau dat bodemonderzoeken uit mag voeren. Doe bij bouw- of verbouwplannen eerst de Vergunningcheckvia het Omgevingsloket of vraag uw bouwer dat te doen.

Hoe kan ik zien of er al een bodemonderzoek bekend is?

Kijk op www.bodemloket.nl of er al een rapport bekend is en vraag deze zo nodig op via bodeminformatie opvragen op de website.

Ik heb een rapport van een bodemonderzoek

Als dit rapport niet ouder is dan 5 jaar en het gaat over uw terrein, dan is dit rapport vaak te gebruiken bij uw plan. Of dit mag hangt af of er bijvoorbeeld bodemverontreiniging bekend is en de kans dat er nieuwe bodemverontreiniging bij gekomen is.

Als het rapport ouder is dan 5 jaar, is altijd nieuw bodemonderzoek nodig.

Hoe kan ik een bodemonderzoek uit laten voeren?

Het uitvoeren van een bodemonderzoek is ingewikkeld en moet daarom door een gecertificeerd bureau worden uitgevoerd. Uw bouwer heeft ervaring hiermee. Wij adviseren om meerdere offertes op te vragen.

Welk type bodemonderzoek noodzakelijk is, hangt af waarvoor het onderzoek nodig is. Vaak is dit de NEN 5740. Uw adviesbureau kan u hierin adviseren.

Wat moet ik doen als ik het rapport heb?

Het rapport van het bodemonderzoek stuurt u of uw bouwer met uw bouwplan naar de gemeente via het Omgevingsloket.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker bodem van de gemeente: Tel. 14 0166.