Bodeminformatie opvragen

Gaat u een bedrijfspand, woning of perceel aankopen of verkopen? Dan is het goed om te weten wat de bodemkwaliteit is. Als de bodem verontreinigd is, is de locatie misschien niet te gebruiken waarvoor u dat wilt.

Wij hebben een bodeminformatiesysteem (BIS) over uitgevoerde bodemonderzoeken, bodemsaneringen, ondergrondse tanks en historische activiteiten die de bodem misschien hebben verontreinigd. Dit gaat alleen om gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn. 

Op basis van het BIS levert de gemeente Tholen hierover gegevens aan. Toch kunnen we geen 100% zekerheid geven over de huidige bodemkwaliteit. Ook als er geen informatie over de locatie bekend is, kan het zijn dat een bodemverontreiniging aanwezig is.

Wat kunt u doen?

Doe een verzoek om bodeminformatie door in het blok hieronder een keuze te maken. Bedrijven worden uitgenodigd in te loggen met eHerkenning en inwoners met DigiD.

Inloggen met DigiD Bodeminformatie opvragen Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bodeminformatie opvragen

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, willen wij deze binnen 5 werkdagen beantwoorden. Als dit niet lukt, hoort u dit van ons. 

De kosten worden volgens de Legesverordening (Tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief) in rekening gebracht (maximaal een half uur).

Voor meer informatie of als u dossiers wilt inzien, kunt u contact opnemen met de medewerker bodem van de gemeente: Tel. 14 0166.