Bodeminformatie opvragen

Heeft u een bouw- en grondverklaring nodig? Bijvoorbeeld voor de aanvraag van uw hypotheek? Een bouw- en grondverklaring vraagt u schriftelijk aan bij de gemeente.

U kunt bij de gemeente informatie opvragen over de kwaliteit en eventueel aanwezige verontreinigingen van de grond onder uw woning of uw bedrijf.

Deze gegevens kunt u nodig hebben bij de aankoop (of verkoop) van onroerend goed of het aanvragen van een hypotheek. Milieukundige adviesbureaus hebben deze (historische) informatie ook nodig voor het uitvoeren van een bodemonderzoek.

U kunt naar behoefte informatie opvragen over onder meer:

 • de aan- of afwezigheid van particuliere, ondergrondse olietanks
 • de aan- of afwezigheid van (voormalige) boomgaarden en stortplaatsen
 • bodemonderzoeken die op het perceel hebben plaatsgevonden
 • de algemene bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart
 • de aanwezigheid van huidige en voormalige (bedrijfs)activiteiten die de bodemkwaliteit hebben kunnen be├»nvloeden.
Inloggen met DigiD Bodeminformatie opvragen Bodeminformatie opvragen zonder DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Bodeminformatie opvragen

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. Wij streven er naar uw aanvraag binnen vijf werkdagen af te handelen.

Doe een opvraag voor bodeminformatie door in het blok hiernaast een keuze te maken. Bedrijven worden uitgenodigd in te loggen met eHerkenning en burgers met DigiD, zodat u uw gegevens niet in hoeft te voeren. Bodeminformatie opvragen zonder eHerkenning of Digid is ook mogelijk. 

De kosten worden overeenkomstig de Legesverordening (Tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 10 - Gemeentearchief) in rekening gebracht (maximaal een half uur).

Mocht u verder nog vragen hebben of wanneer u dossiers wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met de gemeente: Tel. 14 0166.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.