WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Bezitters van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. Hierin staat de waarde van uw pand. WOZ staat voor waardering onroerende zaken en geldt voor een belastingjaar. Deze waarde wordt gebruikt om bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, onroerendezaakbelasting en het eigenwoningforfait te berekenen.

Door onder andere verbouwing en afbraak kan de waarde van uw huis veranderen. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de aanslag.

U kunt een taxatieverslag opvragen via het digitaal loket van SaBeWa. Hierin vindt u de onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde. U kunt dat ook doen via www.mijnoverheid.nl. Daarop is te zien hoe de gemeente tot de waardering is gekomen. 

 1. Ga naar www.mijnoverheid.nl
 2. Log in met DigiD
 3. Ga naar het tabblad Persoonlijke gegevens
 4. Selecteer WOZ
 5. Bekijk en download eventueel meteen uw verslag

De WOZ-waarde geldt voor 1 belastingjaar.

Met een taxatieverslag kunt u zien hoe de gemeente aan de WOZ-waarde van uw pand komt. U kunt het taxatieverslag alleen opvragen als u de eigenaar of gebruiker bent.

In een taxatieverslag staat onder andere:

 • de WOZ-waarde van uw huis of bedrijfspand
 • de kadastrale gegevens
 • informatie die belangrijk is voor de waarde, zoals:
  • het soort huis of bedrijf
  • bijgebouwen
  • bouwjaar
  • grootte van de kavel en het object
  • de staat van het onderhoud
 • informatie over vergelijkbare panden (bij woningen staan verkoopprijzen en WOZ-waarden van vergelijkbare woningen, bij gebouwen als kantoren, kerken en scholen staat onder andere de huurwaarde vermeld)

Wilt u de WOZ-waarde van uw pand vergelijken met die van andere panden? Kijk dan bij het WOZ-waardeloket

Het aanvragen van een taxatieverslag is gratis.

U krijgt de beschikking van SaBeWa Zeeland.

Als u het niet eens bent met de waardebepaling van uw huis of bedrijfspand (WOZ-waarde), kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij SaBeWa Zeeland.

1