SaBeWa

Vanaf 1 januari 2013 heeft de gemeente Tholen de meeste taken op het gebied van de gemeentelijke belastingheffing en de uitvoering van de Wet WOZ ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling). SaBeWa Zeeland is een samenwerkingsverband van acht Zeeuwse gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle, Tholen, Reimerswaal, Terneuzen, Hulst, Sluis en Waterschap Scheldestromen.

Het onderstaande overzicht geeft aan welke belastingen zijn ondergebracht bij SaBeWa Zeeland en welke belastingen nog door de gemeente zelf worden uitgevoerd.

SaBeWa

Gemeente Tholen

  • Toeristenbelasting
  • Lijkbezorgingsrechten
  • Scheepvaartrechten
  • Liggeld pleziervaartuigen
  • Legesverordening
  • Leges Tarieventabel
  • Precariobelasting