Reclamebelasting

Heeft u reclame langs de weg geplaatst? Misschien moet u reclamebelasting betalen. De gemeente stuurt u een belastingaanslag.

De gemeente kan reclamebelasting heffen als u reclame langs de weg plaatst.

Belangrijk om te weten:

  • De gemeente maakt geen onderscheid tussen particuliere en openbare grond.
  • U heeft meestal ook een omgevingsvergunning nodig om reclame te plaatsen.
  • U betaalt ook precariobelasting voor reclame op of boven gemeentegrond.

De voorwaarden voor het betalen van reclamebelasting zijn:

  • De persoon die het meeste voordeel heeft van de reclame betaalt de belasting.  Als bijvoorbeeld de eigenaar van een kledingwinkel reclame maakt met een bekend kledingmerk, betaalt niet het kledingmerk, maar de eigenaar de belasting.
  • De reclame is vanaf de openbare weg zichtbaar. Bijvoorbeeld: reclame aan de gevel van een cafĂ© of een billboard langs de snelweg.

De kosten van de reclame- en precariobelasting staan meestal in 1 belastingaanslag.

U kunt bezwaar maken tegen de reclamebelasting. Dit moet u binnen 6 weken doen.