Onroerendezaakbelasting betalen (woning)

De voorwaarden voor het betalen van onroerendezaakbelasting zijn:

  • U bent eigenaar van een pand en/of u bent huurder/gebruiker van een bedrijfspand.

Bent u zowel eigenaar als gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u 2 keer onroerendezaakbelasting. 

De gemeente Tholen heeft de Onroerendezaakbelasting ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling).

SaBeWa stuurt u een aanslag van de onroerendezaakbelasting.

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.