Onroerendezaakbelasting betalen

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente stuurt u een aanslag onroerendezaakbelasting.

De gemeente Tholen heeft de Onroerendezaakbelasting ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling).

SaBeWa stuurt u een aanslag van de onroerendezaakbelasting.

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.