Hondenbelasting

Heeft u een hond, dan betaalt u elk jaar hondenbelasting aan de gemeente. U ontvangt hiervoor een aanslag.

De gemeente Tholen heeft de Hondenbelasting ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling).

U neemt contact op met SaBeWa Zeeland als:

 • u een nieuwe hond heeft
 • u uw hond heeft verkocht
 • u gaat verhuizen naar een andere gemeente
 • uw hond is overleden

U betaalt geen hondenbelasting voor een:

 • blindengeleidehond
 • hulphond
 • hond in een asiel
 • puppy jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond woont

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.