Hondenbelasting

Heeft u een hond, dan betaalt u elk jaar hondenbelasting aan de gemeente. U ontvangt hiervoor een aanslag.

De gemeente Tholen heeft de Hondenbelasting ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling).

U neemt contact op met SaBeWa Zeeland als:

 • u een nieuwe hond heeft
 • u uw hond heeft verkocht
 • u gaat verhuizen naar een andere gemeente
 • uw hond is overleden

U betaalt geen hondenbelasting voor een:

 • blindengeleidehond
 • hulphond
 • hond in een asiel
 • puppy jonger dan 3 maanden die nog bij de moederhond woont

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de belastingaanslag.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.