Gecombineerde aanslag gemeentebelastingen en WOZ-beschikking

Jaarlijks krijgt u een aanslagbiljet voor de belastingen van de gemeente en het waterschap. Ook krijgt u elk jaar een WOZ-beschikking als u eigenaar en/of huurder bent. De WOZ-beschikking is een document waarin staat wat de WOZ-waarde van uw onroerende zaak is. De gecombineerde aanslag en de WOZ-beschikking is vaak hetzelfde document. De WOZ-beschikking is dan een aparte regel op het aanslagbiljet.

Taxatieverslag

U kunt digitaal een taxatieverslag van uw woning inzien op de website van SaBeWa Zeeland door in te loggen met uw DigiD op 'Mijn Sabewa'.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag dan kunt u daartegen bezwaar maken. Uw bezwaar tegen de aanslag en/of WOZ-beschikking wordt door SaBeWa Zeeland afgehandeld. U kunt bezwaar maken per brief of via de website van SaBeWa Zeeland door in te loggen met uw DigiD op 'Mijn Sabewa'.

Het bezwaar moet u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet versturen. SaBeWa Zeeland doet zo snel mogelijk uitspraak op uw bezwaar, maar in ieder geval in hetzelfde jaar waarin de WOZ-waarde bekend is gemaakt. Hoe lang het duurt voordat u de beslissing op bezwaar ontvangt, is mede afhankelijk van de complexiteit van uw bezwaar. Bezwaarschriften die na 15 november zijn ingediend, worden binnen zes weken afgehandeld, maar het kan dan dus net in het nieuwe jaar zijn.

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager en heeft u geen spaargeld? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. U kunt kwijtschelding aanvragen via de website van SaBeWa Zeeland door in te loggen met uw DigiD op 'Mijn Sabewa'. Als u uw kwijtscheldingsverzoek heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. U kunt binnen zes maanden een uitspraak van SaBeWa Zeeland verwachten.