Forensenbelasting

De voorwaarden voor het betalen van forensenbelasting zijn:

 • U staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, en uw tweede woning staat in een andere gemeente.
 • U kunt meer dan 90 dagen per jaar in de tweede woning overnachten. Dit geldt ook als u er minder dagen overnacht, maar de woning leegstaat. De woning is dan namelijk wel voor u beschikbaar.
 • De tweede woning heeft meubels, een keuken, een wc, en een kraan.

Verblijft u meer dan 90 dagen per jaar in een andere gemeente dan waar u bent ingeschreven? Dan moet u forensenbelasting betalen.

De gemeente Tholen heeft de Forensenbelasting ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling).

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. U moet dan binnen een termijn van 6 weken reageren.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.