Betalingsregeling voor gemeentebelastingen

Kunt u de gemeentebelasting niet op tijd betalen? Vraag een betalingsregeling aan bij de gemeente.

De gemeente Tholen heeft de gemeentelijke belastingen ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling).

Als u de gemeentebelasting niet op tijd kunt betalen, kan de gemeente een regeling met u treffen. U kunt bijvoorbeeld vragen of u de belasting in termijnen mag betalen. Of dat u de belasting later mag betalen (uitstel van betaling).

Zo vraagt u een betalingsregeling aan:

 • Neem contact op met de gemeente. U heeft onder andere nodig:
  • een recente loonstrook of ander bewijs van inkomen
  • het laatste afschrift van bank- en spaarrekening
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • het aanvraagformulier

U kunt een betalingsregeling treffen bij SaBeWa Zeeland, Tel. 088 99 5800. Kijk ook op de website van SaBeWa Zeeland waar u online een betalingsregeling kunt aanvragen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente: vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens. verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft). bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden. stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is. informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.