Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Om onnodige milieuvervuiling tegen te gaan, bestrijdt de gemeente onkruid mechanisch in plaats van chemisch. Dit houdt in dat klinkerwegen en voetpaden worden geborsteld, zodat het onkruid verdwijnt. Deze methode van onkruidverwijdering is minder intensief dan chemische bestrijding. Hierdoor is de onkruidbestrijding ook minder effectief. Het gevolg is dat onkruid weer eerder komt opzetten. Vanwege het milieu wordt dit geaccepteerd.

Gemeente Tholen onderhoudt de bestrating zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Dit gebeurt met methoden zoals hetelucht- of heetwatermachines. Op deze manier blijft de straat en het oppervlakte- en grondwater vrij van chemische middelen. Incidenteel worden onkruiden bovengronds door middel van onkruidborstels verwijderd. Samen met frequent veegbeheer van met name goten, is de onkruidgroei op deze manier onder controle te houden.

Hulp door bewoners

Daar waar trottoirtegels grenzen aan gevels of tuinen, rekenen we op inzet van bewoners om daar zelf onkruiden te verwijderen.

Privésituatie

Ook in uw tuin is het onkruid te verwijderen zonder chemische middelen. Hieronder volgen een paar praktische tuintips:

  • Onkruid op verharding: veeg regelmatig uw verharding. U veegt dan zand en zaden weg. Het zand kan niet meer dienen als kiembed voor het onkruid;
  • Onkruid in het groen: wied het onkruid voordat het in het zaad staat;
  • Groene aanslag: maak uw terras of balkon schoon met heet water.

Kijk voor meer tips op www.schoon-water.nl

Contactgegevens

Heeft u klachten over onkruid op straat of op de stoep? Neem contact op met de gemeente.

Of maak een melding via de BuitenBeter-app.