Conditie wegdek en wateroverlast Zuiddijk Snt Philipsland

Project aanpak wateroverlast Zuiddijk Sint Philipsland

De gemeente Tholen wil een gedeelte van de Zuiddijk binnen de bebouwde kom opnieuw gaan bestraten. De aanleiding om dit te gaan doen, is in de eerste plaats de verslechterde conditie van het wegdek.

Tegelijkertijd is bekend dat bij extreme neerslag delen van de straat en aanliggende tuinen blank komen te staan. Tijdens extreme neerslag is dat op zich vrij normaal en niet direct een probleem. Wel willen we zoveel mogelijk voorkomen dat water woningen en panden binnenstroomt. Dat geeft namelijk veel overlast.

Burgerparticipatie

Van een aantal panden is ons bekend dat daar bij extreme neerslag water in de woningen komt. Uit onze modelberekeningen blijkt echter dat er best meer panden zouden kunnen zijn die met wateroverlast te kampen hebben gehad. Daarom wordt er aan de bewoners in de omgeving van dit deel van de Zuiddijk een brief gestuurd met het verzoek een enquête in te vullen. U kunt de enquête invullen door op onderstaande blauwe knop te klikken. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Invullen enquête