Algemeen

Vanaf 1 januari 2024 geldt naast de Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van de Wkb is het verbeteren van de bouwkwaliteit en meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat vindt u in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger (onafhankelijke controleur) inschakelen.

Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. De kwaliteitsborger kijkt mee vanaf het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet.

Bouwwerken moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. De regels hiervoor staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) regelt de controle op het voldoen aan die regels.

Animatie bouwen onder kwaliteitsborging. De video geeft uitleg over de toepassing in de praktijk.

Hier vindt u meer algemene informatie over de Wkb.