Omgevingswet

Informatie:

Disclaimer: Deze webomgeving is in bewerking. In de aanloop naar de in werking treding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 voegen we nog veel informatiepagina's toe. Ook na 1 januari gebeurt dit nog. Verder gaan we regelmatig pagina's aanpassen. Dit is een gevolg van het procesmatig in gang zetten van de nieuwe Omgevingswet. Zodra de webomgeving helemaal klaar is verwijderen we deze pagina.

1