Aan welke stappen moet u voldoen als u gaat bouwen?

Vanaf 1 januari 2024 moet u vokgens de Omgevingswet de volgende stappen nemen voordat u met kunt gaan bouwen:

  • Stap 1: u zoekt een architect, adviseur of aannemer om samen uw bouwplannen uit te voeren.
    Of misschien gaat u zelf bouwen. In alle gevallen is het van belang dat u eerst nagaat of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplan. Dat kan via de website Omgevingsloket.
  • Stap 2: als u een vergunning nodig heeft moet u aangeven hoe uw bouwplan eruitziet en waar u het uiteindelijke bouwwerk voor wilt gebruiken. De gemeente toetst uw plannen aan het omgevingsplan en kijkt of het binnen de omgeving past.
  • Stap 3: als uw bouwplan valt onder de zogeheten gevolgklasse 1, dan moet u een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen voor u gaat beginnen. Deze kwaliteitsborger kijkt of uw bouwplan aan de regels voldoet. Hij legt vast wat de risico‚Äôs zijn en welke maatregelen u moet nemen om te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet. U kunt een kwaliteitsborger hier vinden. Of uw bouwproject onder gevolgklasse 1 valt vindt u hier. De kwaliteitsborger maakt een risicobeoordeling en legt controlemaatregelen vast in een zogenoemd borgingsplan. Met dit borgingsplan moet u, uw architect, adviseur of aannemer via het Omgevingsloket een bouwmelding doen bij de gemeente. Bij deze melding geeft u ook aan welke kwaliteitsborger u heeft ingehuurd.

Let op: de bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor u met de bouw start bij uw gemeente binnen zijn. Tijdens het bouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren. Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt.

  • Stap 4: als het bouwproject klaar is en aan de regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuurt u samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt naar de gemeente . De gemeente verwerkt deze verklaring in uw dossier.