Welke middelen hebben wij in de Omgevingswet?

In de Omgevingswet hebben wij de volgende vier instrumenten om onze taken uit te voeren:

  1. omgevingsvisie;
  2. programma;
  3. omgevingsplan;
  4. omgevingsvergunning.

Hieronder meer informatie over de middelen.

Wat is een omgevingsvisie?

In onze omgevingsvisie leggen wij onze doelen vast. Het gaat om doelen die wij over een lange periode willen halen. Deze doelen gaan over de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld natuur, milieu, lucht, water, bodem, gebouwen, woningen en wegen. In de omgevingsvisie houden we rekening met al deze onderdelen. Wij hebben één omgevingsvisie voor de hele gemeente.

In onze gemeente hebben we niet alleen te maken met de fysieke leefomgeving. Het is ook belangrijk om te kijken naar sociale onderwerpen. Hoe de fysieke leefomgeving eruitziet heeft invloed op hoe we ons voelen en gedragen. En andersom. Daarom hebben we in de omgevingsvisie voor Tholen ook sociale doelen meegenomen. Doelen waaraan we met dorpen, wijken en buurten aan werken. Zo krijgen we meer voor elkaar.

De planning is dat de gemeenteraad van Tholen in het derde kwartaal van 2024 de omgevingsvisie vaststelt.

Wat is een programma?

Wij werken onze omgevingsvisie uit in programma’s. Dit kan per onderwerp of per gebied. Een programma kan zijn: een visie, een beleidsdocument of een uitvoeringsplan. Te vergelijken met de huidige situatie. Nu beschrijft onze structuurvisie de doelen voor een lange periode.

Als gemeente Tholen wachten we niet met het aanpassen van onze visies, beleidsdocumenten en uitvoeringsplannen totdat de Omgevingswet ingaat. Als het nodig is om iets aan te passen, dan doen we dat. Nu doen we dat nog onder de naam visie, beleidsdocument of uitvoeringsplan. Onder de Omgevingswet noemen we dat een programma.

Zodra de Omgevingswet ingaat, heten alle bestaande beleidsdocumenten, visies en uitvoeringsplannen vanzelf ’programma’. Deze blijven gelden en hoeven niet opnieuw te worden vastgesteld. Het werk wat we nu doen, is dus niet voor niets.

Wat is een omgevingsplan?

In een omgevingsplan staan alle regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving. Denk aan regels voor een uitrit of het verbouwen van een woning. Het is te vergelijken met de huidige bestemmingsplannen waaraan regels uit andere verordeningen zijn toegevoegd. Bijvoorbeeeld de regels voor een uitritvergunning uit de Algemene Plaatselijke Verordening.

De Omgevingswet verplicht gemeenten om uiterlijk 2032 een omgevingsplan te hebben voor de hele gemeente. Tot het moment dat er een omgevingsplan voor een gebied is vastgesteld, gelden het bestemmingsplan en andere lokale regels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening.

Nu al zijn we bezig met de voorbereidingen voor het omgevingsplan. Tot de tijd dat de Omgevingswet ingaat, passen we de huidige bestemmingsplannen aan. Zo blijven die actueel. We kunnen dan gemakkelijker het omgevingsplan maken. Als inwoner van Tholen heeft u tot het moment dat we een definitief omgevingsplan hebben actuele bestemmingsplannen die u op internet kunt raadplegen.

Wat is een omgevingsvergunning?

Voor sommige activiteiten moet een u als inwoner of ondernemer een omgevingsvergunning aanvragen. Denk aan het verbouwen van een woning of het aanleggen van een uitrit. Dit is ook zo in de Omgevingswet. Het bekijken van de regels en het aanvragen van een vergunning gaat via het Omgevingsloket, de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie straks op één plek bekijken en direct gebruiken. Het Omgevingsloket bestaat uit een aantal onderdelen. Lees meer over het Omgevingsloket.