De grootste veranderingen

De grootste veranderingen in de Omgevingswet gaan over de:

  • bouwtechnische toets bij een bouwplan;
  • manier waarop we kunnen afwijken van een omgevingsplan;
  • eisen waaraan een Omgevingsdialoog moet voldoen.

Wat verandert er aan de bouwtechnische toets?

Op dit moment toetsen wij een aanvraag voor een bouwactiviteit aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit. Dit heet de bouwtechnische toets.

In de Omgevingswet toetsen wij alleen nog aan het Omgevingsplan. Private partijen voeren de bouwtechnische toets uit. Als inwoner of ondernemer schakelt u zelf een private partij in. Deze partij houdt ook toezicht tijdens de bouw. Dit is geregeld in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze wet gaat gelijk in met de Omgevingswet op 1 januari 2024. Op de pagina Bouwaanvraag na inwerking treding omgevingswet vindt u meer informatie over hoe dit in de praktijk werkt.

Wat verandert er aan de manier waarop ik kan afwijken van een omgevingsplan?

Afwijken van een Omgevingsplan gaat anders dan nu bij het afwijken van een bestemmingsplan. Deze veranderingen zijn niet in alle gevallen even groot. Het is wel goed om hierover op tijd informatie te vinden. Dit geldt vooral voor grotere afwijkingen, zoals ontwikkellocaties voor woningbouw. Bij grote afwijkingen moet u als inwoner of ondernemer misschien nu al een keuze maken over de manier, waarop u wil afwijken van het bestemmingsplan of omgevingsplan. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Gevolgen voor uw initiatief of aanvraag vergunning.

Wat verandert er aan de omgevingsdialoog?

Soms passen initiatieven niet in een bestemmingsplan. U kunt dan als initiatiefnemer in overleg gaan met omwonenden en andere belanghebbenden. De gemeenteraad heeft  dit voor een aantal gevallen verplicht gesteld. Dit noemen we de omgevingsdialoog.

Door een omgevingsdialoog krijgt u inzicht in de wensen, belangen en bezwaren van de omgeving, zoals van buren, omliggende bedrijven of andere mensen die iets merken van het plan. U kunt rekening houden met deze wensen, belangen en bezwaren in het verdere ontwerp van uw plan. Dit leidt tot een beter plan voor de omgeving. Door rekening te houden met de wensen, belangen en bezwaren is er waarschijnlijk ook minder bezwaar en beroep. Dan gaat de procedure voor uw plan sneller.

De gemeente Tholen heeft regels voor het voeren van een omgevingsdialoog. Deze regels gelden nu ook al. Als de omgevingswet ingaat, scherpen we deze regels aan. Ook dan blijft het in een aantal gevallen verplicht om een omgevingsdialoog te voeren als uw initiatief niet past in het Omgevingsplan. Alleen zijn er dan nog meer eisen waaraan een omgevingsdialoog moet voldoen.

Op de pagina Omgevingsdialoog vindt u meer informatie over de omgevingsdialoog, zoals die op 1 januari gaat gelden.