Omgevingsvisie

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Deze wet voegt verschillende wetten over onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen tot één wet. Een van de eerste stappen naar deze nieuwe wet is het opstellen van een omgevingsvisie. In deze visie gaan we in overleg met onze inwoners de belangrijkste doelen voor de toekomst benoemen. Doelen die we in overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen halen.

Wat is een omgevingsvisie?

In onze omgevingsvisie leggen wij onze doelen vast. Het gaat om doelen die wij over een lange periode willen halen. Deze doelen gaan over de fysieke leefomgeving. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld natuur, milieu, lucht, water, bodem, gebouwen, woningen en wegen. In de omgevingsvisie houden we rekening met al deze onderdelen. Wij hebben één omgevingsvisie voor de hele gemeente.

In onze gemeente hebben we niet alleen te maken met de fysieke leefomgeving. Het is ook belangrijk om te kijken naar sociale onderwerpen. Hoe de fysieke leefomgeving eruitziet heeft invloed op hoe we ons voelen en gedragen. En andersom. Daarom hebben we in de omgevingsvisie voor Tholen ook sociale doelen meegenomen. Doelen waaraan we met dorpen, wijken en buurten aan werken. Zo krijgen we meer voor elkaar.

Welke stappen zetten we om een omgevingsvisie vast te stellen?

We doen veel om een omgevingsvisie te maken. We hebben gesproken en spreken met de Thoolse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, andere gemeenten, de provincie, het waterschap en de gemeenteraad. Al deze partijen hebben hun ideeën en opvattingen mondeling en schriftelijk met ons gedeeld.

Met al deze informatie maken we een ontwerp omgevingsvisie. Iedereen kan hierop later reageren. Deze reacties nemen we op in een zienswijzennota.

De gemeenteraad praat daarna over het ontwerp omgevingsvisie. Om uiteindelijk de zienswijzennota en de omgevingsvisie vast te stellen, volgens planning in het derde kwartaal 2024.

Voortgang omgevingsvisie

Wij informeren u over de voortgang van de omgevingsvisie. Deze visie is een belangrijk onderdeel van de omgevingswet. Voor onze gemeente zijn we daar nog intensief mee bezig. In oktober 2023 hebben we met diverse organisaties een tussenraadpleging gehad, zoals afgesproken na de eerste participatieronde begin 2023 en als vervolg op de zienswijzen en reacties die we hebben ontvangen. Dit was nodig voor de volgende stap in het proces, het opstellen van een ontwerp omgevingsvisie, waarmee we begin 2024 een nieuwe participatie- en inspraakronde gaan houden. Hierbij gaat zorgvuldigheid boven snelheid.

We doen veel om een omgevingsvisie te maken. We hebben gesproken en spreken met de Thoolse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, andere gemeenten, de provincie, het waterschap en de gemeenteraad. Al deze partijen hebben hun ideeën en opvattingen mondeling en schriftelijk met ons gedeeld.

Met al deze informatie maken we een ontwerp omgevingsvisie. Iedereen kan hierop later reageren. Deze reacties nemen we op in een zienswijzennota.

De gemeenteraad praat daarna over het ontwerp omgevingsvisie. Om uiteindelijk de zienswijzennota en de omgevingsvisie vast te stellen, volgens planning in het derde kwartaal 2024.

Eerder dit jaar stond hier informatie over de concept omgevingsvisie, het invullen van een enquête, wanneer de participatiebijeenkomsten waren en wanneer commissie- en raadsvergaderingen plaatsvonden.

Onderaan deze pagina ziet u de concept omgevingsvisie, de planmer beoordeling omgevingsvisie en de presentatie van de participatieronde van 28 maart 2023.
We plaatsen de nieuwe ontwerp omgevingsvisie als deze klaar is.

Zodra we meer inhoudelijke informatie kunnen geven, voegen we dit toe aan deze webpagina.

Lees hier de omgevingsvisie (pdf, 11 MB) Participatiebijeenkomst 28 maart 2023 (pdf, 2 MB) Planmerbeoordeling omgevingsvisie Tholen (pdf, 835 KB)