Omgevingswet per 1 januari 2024 gevolgen voor initiatieven en bouwaanvragen

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Deze wet voegt verschillende wetten over onder andere bouwen, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen tot één wet. Deze wet kan gevolgen hebben voor uw plannen om te (ver)bouwen.

U heeft een plan om te bouwen, verbouwen of een andere ruimtelijke ontwikkeling te realiseren? En u wilt een aanvraag bij de gemeente doen om uw plan voor elkaar te krijgen? Let dan goed op welke gevolgen de Omgevingswet vanaf 1 januari 2024 heeft voor uw aanvraag.

Hier leggen we uit wat de wettelijke regels en procedures zijn voor en na 1 januari 2024.