Omgevingsdialoog

Wat is een omgevingsdialoog?

Een omgevingsdialoog is een overleg tussen een initiatiefnemer met omwonenden en andere belanghebbenden. Door een omgevingsdialoog te houden, krijgt u als initiatiefnemer inzicht in de wensen, belangen en bezwaren van de omgeving. Als initiatiefnemer kunt u deze betrekken in het verdere ontwerp van het initiatief. Dit leidt tot een beter initiatief voor de omgeving. Rekening houden met de belangen en wensen van omwonenden, kan een positieve uitwerking hebben en leiden tot minder bezwaar en beroep. Met als gevolg een snellere procedure en minder kosten voor de initiatiefnemer.

Lees hier meer over de omgevingsdialoog.