Algemeen bouwen en verbouwen

Algemeen bouwen en verbouwen

Wie wil slopen, bouwen of verbouwen, een boom wil kappen of reclame aan de gevel wil hangen heeft vaak een vergunning nodig. Deze en een aantal andere vergunningen kunt u met één aanvraagformulier aanvragen. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een omgevingsvergunning.

Omgevingswet

De omgevingsvergunning kunt u aanvragen voor verschillende activiteiten. Dat is geregeld in de Omgevingswet. Welke activiteiten daaronder vallen, vindt u onder meer bij omgevingsvergunning op de website van de rijksoverheid Een aanvraag kunt u doen via Omgevingsloket.

Omgevingsdialoog

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt of een initiatief hebt wat niet past binnen het bestemmingsplan kan het zijn dat u een omgevingsdialoog moet voeren. Dit is een zorgvuldige afstemming tussen de initiatiefnemer van een (bouw)plan en de omgeving. Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsdialoog.

Vergunningsvrij bouwen

Voor sommige bouwwerken is geen vergunning meer nodig. Voor bijvoorbeeld dakkapellen, schotelantennes, erfscheidingen en aanbouwen zijn de regels veranderd. In het Omgevingsloket kunt u online controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Hier kunt u ook zien welke vergunningen u eventueel nodig heeft. U voert uw gegevens in over de locatie en de werkzaamheden. Vervolgens kunt u zien of u een vergunning nodig heeft of dat u de werkzaamheden alleen moet melden.

Aanvragen

Nadat u de check heeft gedaan kunt u uw aanvraag (omgevingsvergunning of vooroverleg) doen via het omgevingsloket. Voor een digitale aanvraag of melding heeft u een DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met een Eherkenning.

Meer informatie Omgevingsvergunning