Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Voordat de gemeente een bijstandsaanvraag in behandeling neemt dient u eerst meerdere workshops te volgen. In de workshops krijgt u onder andere informatie en bruikbare adviezen over wat u kunt doen om betaald werk te vinden. Gebleken is dat deze workshops uw kans op betaald werk vergroten. Het is daarom van groot belang dat u deze workshops volgt. Ook als u al een uitkering heeft kan de gemeente van u verlangen dat u deze workshops volgt.

De workshops vinden wekelijks plaats. Het kan daarom gebeuren dat u niet direct aan de beurt bent. De gemeente kan pas nadat u de workshops heeft gevolgd een uitkeringsaanvraag verzorgen. Uiteraard hopen wij dat u door het volgen van de workshops al werk heeft gevonden waardoor u geen beroep meer hoeft te doen op een bijstandsuitkering.

Wat moet ik doen?

Aanmelden bijstandsaanvraag

Voor het aanmelden heeft u een aantal gegevens nodig:

 • Een DigiD inlogcode.( Als u geen DigiD inlogcode heeft ga dan eerst naar de website van DigiD);
 • Uw burgerservicenummer (u vindt deze bijvoorbeeld op uw zorgverzekeringspas);
 • Gegevens over uw inkomsten, vermogen en schulden;
 • Uw e-mailadres.

Van uw aanmelding voor bijstand ontvangt u een bevestiging per e-mail. Uw aanmelding is hierna ook geplaatst in uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen.

Aanmelden Workshops

In Mijn Tholen kunt u zich na uw aanmelding Bijstandsaanvraag inschrijven voor de eerste workshop "Werk en inkomen". Doe dit binnen 1 week na uw aanmelding. Lukt dit niet binnen een week dan moet u zich eerst weer opnieuw aanmelden. In totaal volgt u drie workshops.

Uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen is te benaderen via: https://mijn.tholen.nl/pip/login.

Let op! als u een verouderde browser gebruikt dan werken sommige onderdelen mogelijk niet goed tijdens de aanmelding. U kunt daarom het beste een browser zoals Google Chrome gebruiken.

Hoe werkt het?

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan gelden ook de volgende voorwaarden:

 • U neemt aangeboden werk aan.
 • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
 • U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
 • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
 • U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
 • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
 • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving


DigiD

Voor de onderdelen op deze pagina is heeft u DigiD nodig. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Hiermee kan de gemeente uw identiteit controleren. Heeft u nog geen DigiD? Ga naar www.digid.nl om DigiD aan te vragen.