Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Voordat de gemeente een bijstandsaanvraag in behandeling neemt dient u eerst meerdere workshops te volgen. In de workshops krijgt u onder andere informatie en bruikbare adviezen over wat u kunt doen om betaald werk te vinden. Gebleken is dat deze workshops uw kans op betaald werk vergroten. Het is daarom van groot belang dat u deze workshops volgt. Ook als u al een uitkering heeft kan de gemeente van u verlangen dat u deze workshops volgt.

De workshops vinden wekelijks plaats. Het kan daarom gebeuren dat u niet direct aan de beurt bent. De gemeente kan pas nadat u de workshops heeft gevolgd een uitkeringsaanvraag verzorgen. Uiteraard hopen wij dat u door het volgen van de workshops al werk heeft gevonden waardoor u geen beroep meer hoeft te doen op een bijstandsuitkering.

Wat moet ik doen?

Aanmelden bijstandsaanvraag

Voor het aanmelden heeft u een aantal gegevens nodig:

 • Een DigiD inlogcode.( Als u geen DigiD inlogcode heeft ga dan eerst naar de website van DigiD);
 • Uw burgerservicenummer (u vindt deze bijvoorbeeld op uw zorgverzekeringspas);
 • Gegevens over uw inkomsten, vermogen en schulden;
 • Uw e-mailadres.

Van uw aanmelding voor bijstand ontvangt u een bevestiging per e-mail. Uw aanmelding is hierna ook geplaatst in uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen.

Aanmelden Workshops

In Mijn Tholen kunt u zich na uw aanmelding Bijstandsaanvraag inschrijven voor de eerste workshop "Werk en inkomen". Doe dit binnen 1 week na uw aanmelding. Lukt dit niet binnen een week dan moet u zich eerst weer opnieuw aanmelden. In totaal volgt u drie workshops.

Uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen is te benaderen via: https://mijn.tholen.nl/pip/login.

Let op! als u een verouderde browser gebruikt dan werken sommige onderdelen mogelijk niet goed tijdens de aanmelding. U kunt daarom het beste een browser zoals Google Chrome gebruiken.

Hoe werkt het?

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Heeft u een partner? Of woont u samen met iemand en deelt u de kosten van het huishouden? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon mee.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen.
 • Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.
 • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving


DigiD

Voor de onderdelen op deze pagina is heeft u DigiD nodig. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Hiermee kan de gemeente uw identiteit controleren. Heeft u nog geen DigiD? Ga naar www.digid.nl om DigiD aan te vragen.