Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Bent u ondernemer met tijdelijke financiële problemen? Dan kunt u bij uw gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Doelgroepscan Inloggen met DigiD Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

U heeft een eigen bedrijf. U heeft geen recht op een gewone bijstandsuitkering, omdat u ondernemer bent. Is uw inkomen tijdelijk lager dan de bijstandsnorm? Dan kunt u bij de gemeente bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

Uitleg Knoppen Doelgroepscan en Bijstand voor zelfstandigen aanvragen

Via de knop 'Doelgroepscan' op deze pagina kunt u eerst zelf kijken of u voor een regeling in aanmerking komt en een meldingsformulier invullen. Vervolgens kunt u via de knop 'Bijstand voor zelfstandigen aanvragen' een aanvraag Bbz levensonderhoud en/of een aanvraag Bbz bedrijfskapitaal invullen.

Ondersteuning

Wat ook mogelijk is, is onze ondersteuning aan ondernemers. Het kan zijn dat u problemen ervaart bij het betalen van alle rekeningen of dat u niet zeker weet of u op de huidige manier uw bedrijf kunt voortzetten. Graag nodigen wij u uit voor een geheel vrijblijvend gesprek met een bedrijfsadviseur. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hierbij denken aan coaching, scholing, andere financiering of hulp bij schulden. Indien nodig wordt u doorverwezen naar de juiste en meest geschikte hulpinstantie. Via de knop 'Ondersteuning heroriëntatie voor ondernemers' op deze pagina kunt u dit gesprek aanvragen.

Inloggen met DigiD Ondersteuning heroriëntatie ondernemers

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. De gemeente bepaalt ook of u het geld weer terug moet betalen.

De belangrijkste voorwaarden om bijstand voor zelfstandigen aan te vragen zijn:

 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
 • Uw inkomen ligt onder de bijstandsnorm.
 • U kunt geen lening krijgen van een bank of andere geldschieters.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
 • Uw bedrijf kan na de periode van bijstand weer voldoende inkomsten opleveren.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Zo vraagt u bijstand voor zelfstandigen aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een recent bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • een overzicht van uw bezit
  • uw bedrijfsplan
  • bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK)

Na ontvangst van uw aanvraag beoordeelt de gemeente of uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om van te leven. Een medewerker van de gemeente neemt hierover contact met u op.

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.