Bijstand, uitkering

Informatie:

Vergeet u zich niet in te schrijven op de site: www.werk.nl.

Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

Inloggen met DigiD Aanmelden bijstandsuitkering Wijziging uitkeringsgegevens

Voordat de gemeente een bijstandsaanvraag in behandeling neemt dient u eerst meerdere workshops te volgen. In de workshops krijgt u onder andere informatie en bruikbare adviezen over wat u kunt doen om betaald werk te vinden. Gebleken is dat deze workshops uw kans op betaald werk vergroten. Het is daarom van groot belang dat u deze workshops volgt. Ook als u al een uitkering heeft kan de gemeente van u verlangen dat u deze workshops volgt.

De workshops vinden wekelijks plaats. Het kan daarom gebeuren dat u niet direct aan de beurt bent. De gemeente kan pas nadat u de workshops heeft gevolgd een uitkeringsaanvraag verzorgen. Uiteraard hopen wij dat u door het volgen van de workshops al werk heeft gevonden waardoor u geen beroep meer hoeft te doen op een bijstandsuitkering.

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

 • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Heeft u een partner? Of woont u samen met iemand en deelt u de kosten van het huishouden? Dan tellen het inkomen en vermogen van deze persoon mee.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
 • Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen.
 • Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.
 • U houdt zich aan de regels die de gemeente u oplegt.

Aanmelden bijstandsaanvraag

Voor het aanmelden heeft u een aantal gegevens nodig:

 • Een DigiD inlogcode.( Als u geen DigiD inlogcode heeft ga dan eerst naar de website van DigiD);
 • Uw burgerservicenummer (u vindt deze bijvoorbeeld op uw zorgverzekeringspas);
 • Gegevens over uw inkomsten, vermogen en schulden;
 • Uw e-mailadres.

Van uw aanmelding voor bijstand ontvangt u een bevestiging per e-mail. Uw aanmelding is hierna ook geplaatst in uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen.

Aanmelden Workshops

In Mijn Tholen kunt u zich na uw aanmelding Bijstandsaanvraag inschrijven voor de eerste workshop "Werk en inkomen". Doe dit binnen 1 week na uw aanmelding. Lukt dit niet binnen een week dan moet u zich eerst weer opnieuw aanmelden. In totaal volgt u drie workshops.

Uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen is te benaderen via: https://mijn.tholen.nl/pip/login.

Let op! als u een verouderde browser gebruikt dan werken sommige onderdelen mogelijk niet goed tijdens de aanmelding. U kunt daarom het beste een browser zoals Google Chrome gebruiken.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.