Doelgroepverklaring oudere werknemer LKV

Uw werkgever kan voor u een bijdrage in de loonkosten ontvangen als u tot de doelgroep ‘oudere werknemer’ behoort. Daarvoor heeft uw werkgever een doelgroepverklaring nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente. Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een van de drie tegemoetkomingen voor werkgevers uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Doelgroepverklaring oudere werknemer Inloggen met DigiD Doelgroepverklaring oudere werknemer

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent bij de start van uw nieuwe baan 56 jaar of ouder, maar u hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U hebt in de maand voor de start van uw nieuwe baan een uitkering van de gemeente ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ).
 • U bent in de 6 maanden voor de start van uw nieuwe baan niet in dienst geweest bij de werkgever waar u nu werkt.
 • U hebt een gewone baan bij uw werkgever en u krijgt voor uw werk betaald.
 • U vraagt de doelgroepverklaring aan binnen 3 maanden nadat u in dienst bent gekomen. Na deze 3 maanden heeft u hier geen recht meer op.

Wat moet ik doen?

 • De aanvraag voor de doelgroepverklaring moet u uiterlijk binnen drie maanden na start van uw baan doen.
 • U kunt de aanvraag zelf indienen óf u kiest ervoor dat uw werkgever de aanvraag indient. Dan moet u uw werkgever daarvoor wel machtigen. Daarvoor ontvangt u dan later een machtigingsformulier.
 • Aanvragen gaat via bovenstaande blauwe knop. 
 • U bent niet verplicht om een doelgroepverklaring aan te vragen.

Als u geen uitkering ontving via de gemeente kan het zijn dat u een doelgroepverklaring kunt aanvragen via het UWV.

En daarna?

 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag en als alle gegevens kloppen stelt zij de doelgroepverklaring op.
 • U ontvangt deze verklaring via e-mail. Geef een kopie hiervan aan uw werkgever. Als u uw werkgever gemachtigd heeft om de aanvraag in te dienen dan stuurt de gemeente ook een kopie aan uw werkgever.
 • De gemeente verstuurt een kopie aan het UWV.