Groot voertuig op de weg parkeren

U mag een groot voertuig niet op de weg parkeren zonder toestemming. Vraag ontheffing aan bij de gemeente.

Het is verboden grote voertuigen op de weg te parkeren. Grote voertuigen zijn bijvoorbeeld vrachtwagens of touringcars. Het verbod geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 6.00 uur en in het weekend. Als u toch op de openbare weg wilt parkeren, heeft u een ontheffing nodig.

De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

 • Uw voertuig is langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,4 meter; en
 • U wilt op maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 en 6.00 uur of in het weekend parkeren op de openbare weg.

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

 • uw naam en adres
 • gegevens van uw voertuig
 • waar u het voertuig wilt parkeren
 • wanneer en hoe laat u het voertuig daar wilt parkeren
 • waarom u daar moet parkeren

U vraagt de ontheffing aan via de Chauffersverening Flupland.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.