Parkeren in een blauwe zone

In een blauwe zone mag u alleen kort parkeren. Wilt u toch langer parkeren? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

Inloggen met DigiD Parkeerontheffing aanvragen

Iedereen wil graag in de buurt van het centrum of de winkels parkeren. Daarom heeft de gemeente deze plaatsen aangewezen als blauwe zones. U mag daar alleen kort parkeren.

Als u langer in een blauwe zone wilt kunnen parkeren, vraagt u hiervoor een ontheffing aan. Een ontheffing kan alleen onder specifieke voorwaarden aan u worden verleend. De gemeente vraagt u om uw redenen.

De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

 • U vraagt de ontheffing aan voor een motorvoertuig met meer dan 2 wielen, zoals een auto.

Zo vraagt u een parkeerontheffing blauwe zone aan:

 • Neem contact op met de gemeente. U geeft door:
  • het geldige kenteken van het voertuig
  • waarom u de ontheffing nodig heeft
  • waar u wilt parkeren
  • wanneer u daar wilt parkeren
  • hoe laat u daar wilt parkeren

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
1