Parkeren in een blauwe zone

In een blauwe zone mag u alleen kort parkeren. Wilt u toch langer parkeren? Vraag dan een ontheffing aan.

Inloggen met DigiD Parkeerontheffing aanvragen

Veel mensen willen graag in de buurt van het centrum of de winkels parkeren. Daarom heeft de gemeente van deze plaatsen blauwe zones gemaakt. U mag daar alleen kort parkeren met een parkeerschijf. U herkent de blauwe zone aan de blauwe streep langs de weg.

Wilt u langer in een blauwe zone parkeren? Vraag dan een ontheffing aan. U vraagt daarmee aan de gemeente of ze voor u een uitzondering kunnen maken. Met een ontheffing mag u langer in de blauwe zone parkeren. U krijgt alleen een ontheffing als u een goede reden heeft.

De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

 • U vraagt de ontheffing aan voor een motorvoertuig met meer dan 2 wielen, zoals een auto.

Zo vraagt u een parkeerontheffing blauwe zone aan:

 • Neem contact op met de gemeente. U geeft door:
  • het kenteken van het voertuig
  • waarom u de ontheffing nodig heeft
  • waar u wilt parkeren
  • op welke dag u daar wilt parkeren
  • hoe laat u daar wilt parkeren

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.