Van afval naar grondstof (Vang)

Doel

We stimuleren inwoners, ondernemers en bezoekers van Tholen om zelf bewust te consumeren en daarmee het ontstaan van afval te beperken om het gebruik van nieuwe grondstoffen tegen te gaan. Producenten in onze gemeente zijn bewust van hun bijdrage aan de afvalberg binnen het productieproces van de onderneming. Zij bekijken hoe ze de levenscyclus van hun product circulair kunnen inrichten.

Kernboodschap

In de gemeente Tholen doet iedereen zijn best om afval te voorkomen. Als er toch afval ontstaat, dan bieden ondernemers en inwoners de waardevolle grondstoffen gescheiden aan om weer opnieuw te gebruiken. Hiermee bereiken we dat we in de toekomst genoeg grondstoffen beschikbaar hebben. We houden onze buurt daarmee gezond en de eilanden schoon.

Toelichting

Afval kunnen we tegengaan door circulair consumeren. Producten die we gebruiken of onderdelen behouden tijdens de gehele levenscyclus daarmee hun waarde. In de ontwerp en ontwikkelfase van producten houden we rekening met duurzame keuzes. De gebruiksfase is zo lang mogelijk. Kies bijvoorbeeld voor repareren van producten, delen van producten of geef producten via een kringloopwinkel/ruilsysteem een tweede kans. Is het product niet meer bruikbaar haal het dan uit elkaar voor hergebruik.

Activiteiten (wat hebben we gedaan/doen we en gaan we doen – periode 22/23)

Communicatiecampagnes OLAZ

 1. landelijke compostdag (2022 en 2023);
 2. glas apart (2022);
 3. geen rest deze Kerst (2022);
 4. race against Waste (Textiel 2022 – Ewaste 2023);
 5. afvalhelden .

Schoon Zeeland

Zie NME

Netwerk Rondom

 1. afval scheiden op scholen (2022 en 2023);
 2. afval scheiden in speeltuin Scherpenisse;
 3. repaircafé mogelijkheden onderzoeken (2023);
 4. kledingtas mogelijkheden onderzoeken (2023);

Proef Afval Scheiden Stavenisse en Scherpenisse (2022)

 1. inzet Afvalcoach;
 2. minder restafval ophalen;
 3. luiers apart inzamelen.