Natuur- en milieueducatie

Doel

Met natuur- en milieueducatie en communicatie willen we inwoners, bedrijven en recreanten stimuleren goed te zorgen voor de natuur en milieubewust gedrag te vertonen. We leggen de focus op kinderen als het gaat om educatieve activiteiten op scholen, we stimuleren inwoners tot gedragsverandering bij de uitvoering van beleid en we communiceren met bedrijven over mogelijke oplossingen om hun bedrijf te verduurzamen.

Kernboodschap

De mens heeft voor zijn of haar welzijn natuur in de omgeving nodig. Hierbij is het belangrijk dat de mens zich bewust is van de noodzaak van natuur in de omgeving. We beginnen hiermee bij voorkeur op jonge leeftijd. Door het geven van natuur- en andere milieu educatieve lessen willen we met name kinderen bewust maken van hun leefomgeving en hiermee de zorg voor natuur en milieu stimuleren.

Toelichting

Vanuit verschillende richtingen vinden er inspanningen plaats om invulling te geven over natuur- en milieueducatie (NME) bij kinderen en volwassen. De thema's voor NME zijn afval, klimaat, natuur en voeding. Rondom deze thema's vinden geregeld activiteiten plaats.
Zo krijgen kinderen op basisscholen gastlessen, zetten docenten op scholen natuurouders (vrijwilligers) in en pakt de natuurouderwerkgroep bijvoorbeeld de uitleen van lesmaterialen op. Ook zijn er diverse activiteiten om natuurouders en scholen te ondersteunen. Dit vindt op lokaal niveau en ook op provinciaal niveau plaats. Zo werken de NME-centra van Zeeland diverse thema's, activiteiten en lessen ter bewustwording uit. Hoofddoel is om door bundeling van inspanningen, ideeën en competenties van de NME-centra alle schoolkinderen in Zeeland te bereiken met natuur- en milieueducatie voor een duurzame toekomst.

Activiteiten (wat hebben we gedaan/doen we en gaan we doen – periode 22/23)

 1. natuurouders (vrijwilligers) hebben ondersteuning gegeven bij gastlessen op de basisscholen (2022 en 2023);
 2. learning-by-doing-lessen aan natuurouders door de natuurouderwerkgroep (2022 en 2023);
 3. natuuroudercursus voor nieuwe en bestaande natuurouders en leerkrachten (2022 en 2023);
 4. overdracht lesmaterialen en -kisten (uitleenpunt) aan O.b.s. De Casembroot in Sint-Annaland (2022);
 5. training moestuinieren (door Jong Leren Eten Zeeland) voor scholen;
 6. workshop ‘composteren kun je leren’ (voor de nationale compostdag) door OLAZ (2022);
 7. workshop fermenteren (door Jong Leren Eten Zeeland) voor inwoners en scholen (2022);
 8. verspreiden (materialen voor) gastlessen vanuit NME Zeeland, zoals (moestuin)zadenpakketten en lespakket wintergroenten en NME Tholen (2022 en 2023);
 9. geven van gastlessen Regionale Energiestrategie en energie door NME Zeeland (2022);
 10. organiseren en deelnemen aan diverse natuurochtenden van derden (door scholen en inwoners) (2022 en 2023).
 11. oppakken allerhande projecten (2022 en 2023):
  1. gezamenlijke projecten door NME Zeeland (2022 en 2023);
  2. samenwerking met IVN (bijv. Tiny Forest en Groene Schoolpleinen) (2022 en 2023);
  3. informatiebijeenkomsten voor bedrijven;
  4. campagne Schoon Zeeland; 
   1. landelijke op schoondag (2022 en 2023);
   2. ploggen met Jij op Tholen (2022 en verder);
   3. schone evenementen;
 12. havendagen Tholen (2022);
 13. bijbelweek Scherpenisse (2022);
 14. Zevendorpentocht (2022);
 15. Koningsdag Scherpenisse (2023);
 16. Keep it Cleanday (september 2022 en 2023);
 17. Toosz-en.