Wat is er veranderd sinds 1 januari?

Meer informatie over het gedifferentieerd tarief (Diftar)

Alle inwoners in onze gemeente scheiden hun afval. Dit doen we voor het milieu én voor onze portemonnee. Want hoe minder vaak u de restafvalcontainer aanbiedt, hoe minder u betaalt. Dit systeem heet Diftar. Zo zorgen we samen voor minder restafval. Luiers en incontinentiemateriaal kunt u apart inleveren bij een luiercontainer bij u in de buurt.

Met de invoering van het gedifferentieerd tarief (Diftar) stimuleren we inwoners om het restafval zo goed mogelijk te scheiden. Restafval kan niet verder verwerkt worden zoals het gescheiden afval en wordt dus verbrand. Het verbranden van restafval wordt steeds duurder. Door goed afval te scheiden kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de kosten niet onnodig stijgen. Het afval wat we scheiden hoeft niet verbrand te worden. Het Diftarsysteem heeft zich al in andere (Zeeuwse) gemeenten bewezen.

U betaalt jaarlijks voor het ophalen en verwerken van afval

Ieder huishouden betaalt jaarlijks een vast bedrag voor het ophalen en verwerken van afval via Sabewa Zeeland. Sinds 1 januari 2024 zijn we aan de slag met een gedifferentieerd tarief (Diftar). Hierbij splitsen we de kosten op. Alle huishoudens betalen een basisbedrag. Daarnaast betaalt u een bedrag wanneer je het restafval in de rolcontainer aan de straat zet of in de verzamelcontainer gooit. Het bedrag voor een eenpersoonshuishouden is lager dan voor een meerpersoonhuishouden.

Tarieven restafval 2024

Waar u uw afval laat, hangt af van hoe u woont. Heeft u een eigen tuin of voldoende bergruimte? Dan heeft u waarschijnlijk verschillende rolcontainers. Woont u in een appartement, flat of bovenwoning? Dan gebruikt u de verzamelcontainers in uw wijk of buurt.

U ontvangt aan het begin van ieder jaar een rekening van Sabewa Zeeland. Daarin staat het basisbedrag voor afval wat u betaalt voor het dit kalenderjaar. Hieronder een toelichting wat u wanneer gaat betalen.

Ik heb een rolcontainer voor restafval

 • Basisbedrag + € 5 per keer per container. U betaalt per keer, niet per kilo.
 • In 2024 betaalt u alleen het basisbedrag van € 207 voor een eenpersoonshuishouden of € 251 voor een meerpersoonshuishouden.
 • Pas in 2025 betaalt u via Sabewa Zeeland het bedrag voor het aantal keren aanbieden van restafval van 2024.
 • De container mag u nog steeds iedere vier weken aan de straat zetten: dus 13 keer in 2024.

Ik maak gebruik van een verzamelcontainer voor restafval

 • Basisbedrag met een vast bedrag voor restafval voor 2024.
 • In 2024 betaalt u alleen het basisbedrag van € 207 voor een eenpersoonshuishouden of € 251 voor een meerpersoonshuishouden.
 • Pas in 2025 betaalt u het vaste bedrag. Dit is € 25 voor een eenpersoonshuishouden en € 45 voor een meerpersoonshuishouden.
 • U mag maximaal 5 keer per maand restafval aanbieden in 2024.
 • Vanaf 1 januari 2025 betaalt u per keer aanbieden van uw restafval in een verzamelcontainer.

 • U woont met drie personen in een huis met een rolcontainer voor restafval. En zet je deze container in 2024 zes keer aan de straat? Dan betaalt u het basistarief voor een meerpersoonshuishouden van € 251 + € 30 (6 keer €5) is € 281,- totaal. In 2024 betaalt u €251 en de € 30 betaalt u pas in 2025.
 • Uw huishouden bestaat uit vier personen met een rolcontainer voor restafval. En u zet deze container in 2024 negen keer aan de straat? Dan betaalt u het basistarief voor een meerpersoonshuishouden van € 251 + € 45 (9 keer €5) is € 296,- totaal.  In 2024 betaalt u €251 en de € 45 betaalt u pas in 2025.
 • Uw huishouden bestaat uit acht personen met twee rolcontainers voor restafval. Jullie zetten beide containers in 2024 tien keer aan de straat. Dan betaalt u het basistarief voor een meerpersoonshuishouden van € 251 + € 100 (2 containers is 2 keer €5 = €10 x 10) is € 351,- totaal. In 2024 betaalt € 251 en de € 100 betaalt u pas in 2025.
 • U woont alleen en brengt uw restafval naar een verzamelcontainer. Dan betaalt u het basistarief voor een eenpersoonshuishouden van € 207. Dit bedrag betaalt in 2024. Het vaste bedrag van € 25 betaalt u pas in 2025.
 • Uw huishouden bestaat uit drie personen en jullie brengen het restafval naar een verzamelcontainer? Dan betaalt u het basistarief van € 251 in 2024. En het vaste bedrag van € 45 betaalt u pas in 2025.
Lees meer over de tarieven

Afval scheiden

We scheiden het afval in onze gemeente in de stromen PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons), GFT (groente-, fruit- en tuinafval), oud papier en karton, glas en textiel. Als u het afval zo goed mogelijk scheidt, houdt u zo min mogelijk restafval over. U betaalt geen extra kosten voor het gescheiden inleveren van deze afvalstromen.

Uw container voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en uw zakken voor plastic, metaal en drankpakken (PMD) kun je nog steeds iedere twee weken aan de straat zetten. Voor oud papier blijft dit iedere vier weken.

Bekijk de afvalwijzer op www.zrd.nl/afvalwijzer of in de ZRD-app.