Tholenderwijs

Tholenderwijs is de voorlichtingsrubriek van de gemeente Tholen die wekelijks wordt gepubliceerd in de Eendrachtbode en op onze internetsite. Tholenderwijs bevat nieuws en informatie over de gemeente Tholen als bestuursorgaan en de openbare bekendmakingen. Dit zijn mededelingen die de gemeente verplicht is te publiceren. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen of verlenen van vergunningen.

Tholenderwijs ontvangen via de krant

De Eendrachtbode is een wekelijks nieuwsblad voor de gemeente Tholen. De krant is te verkrijgen via een abonnement of via de losse verkoop in winkels binnen de gehele gemeente. De Eendrachtbode publiceert wekelijks Tholenderwijs. Voor een abonnement op de Eendrachtbode belt u: 0166 - 657007.

Tholenderwijs gratis via e-mail

Inwoners van de gemeente Tholen die géén abonnement hebben op de Eendrachtbode, kunnen onze voorlichtingsrubriek Tholenderwijs toch gratis via e-mail ontvangen. Let wel, u ontvangt dan alleen Tholenderwijs en niet de Eendrachtbode. U meldt zich hiervoor aan bij de Eendrachtbode 0166 - 657007 of bij de gemeente Tholen: 14 0166. Of u stuurt een e-mail naar de cluster communicatie van de gemeente Tholen: communicatie@tholen.nl.